Článek shrnuje nejzajímavější nálezy rybí fauny z paleogenních sedimentů moravské části flyšových Karpat. Je i malou exkurzí do historie výzkumů, která spadá už do poloviny 19. století. Představuje vývoj rybí fauny (žraloci a kostnaté ryby) v rámci menilitového a ždánicko-hustopečského souvrství a její význam z hlediska paleogeografie Západních Karpat.

Použitá a citovaná literatura:

Gregorová, R., 2011: Fossil fish fauna (Telelostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP23) of the Menilitic Formation at the locality of Litenčice. Acta Mus. Morav., Sci. geol., 96, 2, 3–33
Kalabis, V., 1938b: Amphisile heinrichi Heckel z menilitových břidlic moravských. Příroda, 31, 8, 231–234
Přikryl, T. & Novosad, B., 2009: Direct evidence of cannibalism in the Oligocene cutlass fish Anenchelum glarisianum Blainville, 1818 (Perciformes: Trichiuridae). Bulletin of Geosciences, 84, 3, 569–572
Tyler, J. & Gregorová, R., 1991: A new genus and species of boxfish (Tetraodontiformes, Ostraciidae) from the Oligocene of Moravia, the second fossil represetative of the family. Smithsonian Contributions to Paleobiology, 71, 1–19

This article summarizes the most interesting records of fish fauna from Palaeogene flysch sediments in the Moravian part of the Carpathians. It is also a small excursion into the history of research dating back to the mid-19th century. I present the evolution of fish fauna (sharks and bony fish) within Menilitic and Ždánice-Hustopeče forma­tions and its importance in the palaeo­geography of the Western Carpathians.