Vědecká jména živočichů a rostlin jsou různého původu. Často bývají odvozena od osobních jmen, a to i fiktivních postav. V prvním díle seriálu se představí někteří nositelé jmen božstev, héróů a dalších antických mýtických bytostí mezi savci.

Výběr z literatury:
Benda, P.: Jména řecké a římské mythologie v nomenklatuře netopýrů, s poznámkou ke jménu Myotis alcathoe. Vespertilio, 12, 2008, 107-128.
Beolens, B. – Watkins, M. – Grayson, M.: The Eponym Dictionary of Mammals. Baltimore, The Johns Hopkins Univ. Press 2009. ISBN 0-8018-9304-6.
Braun, J. K. – Mares, M. A.: The Mammals of Argentina: An Etymology. Mastozool. neotrop., 2 (2), 1995, 173-206.
Brown, R. W.: Composition of Scientific Words. Washington, Smithsonian Books 1978. ISBN 1-56098-848-7.
Gotch, A. F.: Latin Names Explained. A Guide to the Scientific Classification of Reptiles, Birds and Mammals. London, Blanford 1995. ISBN 0-7137-2565-6.
Havlová, E.: České názvy savců. Historicko-etymologická studie. Praha, NLN 2010. ISBN 978-80-7422-037-1.
Jaeger, E. C.: A Source-Book of Biological Names and Terms. Springfield, Ch. C. Thomas 1962.
Macleod, R. D.: Key to the Names of British Fishes, Mammals, Amphibians and Reptiles. London, Sir Isaac Pitman & Sons 1956.
Palmer, T. S.: Index Generum Mammalium. A List of Genera and Families of Mammals. Washington, Gov. Print. Off. 1904.
Webster´s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. San Diego, Thunder Bay Press 2001. ISBN 1-57145-691-0.
Yancey, P. H.: Origins from Mythology of Biological Names and Terms. Greenwood, Miss. Print. Co. 1999. ISBN 0-9672426-0-6.

Scientific names of animals and plants are of various origins, often derived from personal names, and even from fictitious characters. In the first part of the series some bearers of the names of divine beings, heroes and other ancient mythical creatures among the mammals are introduced.