Šakal obecný (Canis aureus) je nový druh fauny savců České republiky. Na naše území se přirozenou cestou rozšířil z jihovýchodní Evropy. První věrohodný doklad pochází z Uherského Hradiště (2006), další pak z Brna (2009) a z Benešovska (střední Čechy, 2011). Řada dalších neověřených pozorování i nálezy z příhraničních oblastí Šumavy naznačují, že expanze druhu pokračuje.

V článku použitá literatura:
ANDĚRA M., ČERVENÝ J., 2009: Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora). – Národní muzeum, Praha, 216 pp.
ANDĚRA M., GAISLER J., 2012: Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochrana. Academia, 288 pp.
FOREJTEK P., ERNST M., MATOUŠKOVÁ J., 2011: Šakal obecný (Canis aureus) – druhý dokladovaný výskyt na Moravě. – Myslivost, 59(3): 65–67.
HELL P., BLEHO Š., 1995: Novodobý výskyt šakala obyčajného (Canis aureus) na Slovensku. – Folia Venatoria, 25: 183–187.
KOUBEK P., ČERVENÝ J., 2007: The golden jackal (Canis aureus) – a new mammal species in the Czech Republic. – Lynx, n. s. (Praha), 38: 103–106.
KOUBEK P., ČERVENÝ J., 2008: Šakal obecný v České republice. – Svět myslivosti, 9(4): 8–9.
SPITZENBERGER F., 2001: Goldschakal Canis aureus Linnaeus, 1758. Pp.: 564–568. In: Spitzenberger F. (ed.): Die Säugetierfauna Österreichs. Austria Medien Service GmbH, Gratz, 895 pp.
SUCHOMELOVÁ E., 1999: Šakal obecný – nový druh fauny ČR? – Ochrana přírody, 54: 144–145.

The Golden Jackal (Canis aureus) is a quite new member of the fauna of the Czech Republic. So far, three verified records in the environs of Uherské Hradiště (2006), Brno (2009) and Benešov (Central Bohemia, 2011) have been obtained. A number of other unverified observations and findings from the border areas of the Šumava Mountains (Bohemian Forest) suggest that the expansion of the species is ongoing.