Původně tropický a subtropický druh Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodidae) je nově zaznamenán ve střední Evropě: v České republice na devíti lokalitách v Brně, na jedné v Praze a na několika lokalitách na Slovensku. Tento invazní druh kolonizuje zejména antropogenní oblasti, ve kterých nalézá vhodné teplotní podmínky pro přezimování. Bylo doloženo i periodické osidlování přírodních biotopů (dendrotelmy), pouze však během teplých období roku. Nelze zatím odhadnout, jestli „nový“ druhu představuje skutečnou hrozbu pro biodiverzitu naší přirozené fauny. Současně předkládáme naše výsledky z laboratorních chovů a terénních pozorování, které rozšiřují poznatky o bionomii tohoto druhu, a probíráme případná zdravotní rizika včetně asanačních opatření. Protože C. albipunctata může vyvolat zdravotní problémy zvané myiázy, je druhá část článku zaměřena na jejich podrobnou charakteristiku.

Citovaná literatura:
Aspöck H. 1972: Urethrale Myiasis durch Muscina stabulans (Fallén). Zbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig. A. 221 (3): 352–356
Bernhard K. von 1987: Nachweise von Rektalmyiasis beim Menschen. Angel. Parasitol. 28: 59–61
Bishopp F.C., Laake E.W., Brundrett H.M. & Wells R.W. 1926: The cattle vrube or ox warbles, thein biologie and suggestions for control. In: James M.T. 1947: The flies that cause myiasis in man. United States Department of Agriculture, Washington, 631: 5–8
Catts E.P. & Mullen G.R. 2002: Myiasis (Muscoidea, Oestroidea). In: Mullen G.R. & Durden L. (eds) Medical and veterinary entomology. Elsevier, San Diego, USA: 317–348
Colebrook E. & Wall R. 2004: Ectoparasites of livestock in Europe and the Mediterranean region. Veterinary Parasitology 120: 251–274
Daniel M., Šrámová H. & Zálabská E. 1994: Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae) causing hospital-acquired myiasis of a traumatic wound. Journal of Hospital Infection, 28: 149–152
Delhaes L., Bourel B., Scala L., Muanza B., Dutost E., Wattel F., Gosset D., Caus D. & Dei-Cas E. 2001: Case report: Recovery of Calliphora vicina first–instar larvae from a human traumatic wound associated with a progressive necrotizing bacterial invections. Am. J. Trop. Hyg., 64 (3, 4): 159–161
Faulde M. & Spiesberger M. 2012: Hospital infestations by the moth fly, Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodinae), in Germany. Journal of Hospital Infection, 81: 134–136
Gregor F. & Povolný D. 1958: Versuch einer Klassifikation der synanthropen Fliegen (Diptera). J. Hyg. Epidemiol. Microbiol. Imunolog., 2: 205–216
Hope F.W. 1840: On insects and thein larva occasionally found in the human body. Trans. Roy. Ent. Soc., London, 2: 256–271
Chvála M. (ed.) 1980: Krevsající mouchy a střečci (Diptera). Fauna ČSSR. Academia, Praha, Sv. 22: 391–446
Hovius J.W., Wagner R., Ziegler J., Mehlhorn H. & Grobusch M.P. 2011: A hairy problem. What is your diagnosis? Photo Quiz (p. 531). Answer to Photo Quiz (p. 534). The Netherlands Journal of Medicine 69(11): 531, 534
James M.T. 1947: The flies that cause myiasis in man. United States Department of Agriculture, Washington, 631: 175 pp.
Ježek J., Lukáš J., Kvifte G.M. & Oboňa J. 2012: New faunistic records of non–biting moth flies (Diptera: Psychodidae) from the Czech Republic and Slovakia. Nové faunistické nálezy koutulí (Diptera: Psychodidae) z České republiky a Slovenska. Klapalekiana, 48: 121–126
Jung H.F. 1956: Beiträge zur Biologie, Morphologie und Systematik der Europäischen Psychodiden (Diptera). Deutsche Entomologische Zeitschrift, Berlin (N. F.), 3: 97–257
Kamei M., Asano S., Kikkawa K. & Ishi T. 1992: Laboratory and field evaluation of methoprene and its slow-release formulation, Altosid R® 10F against moth fly, Clogmia albipunctata (Williston). Japanese Journal of Environmental Entomology and Zoology 4: 24–29 (in Japanese with English summary)
Kamei M., Kamada A., Utsumi Y. & Ishi T. 1993: Laboratory and field evaluation of methoprene and its slow-release formulation, Altosid R® 10F against the sprinkler sewage filter fly, Psychoda alternata Say (Diptera: Psychodidae). Applied Entomology and Zoology 28(1): 19–25
Kamimura K. & Arakawa R. 1986: A case report of urinary myiasis due to the moth fly, Telmatoscopus albipunctatus. Japanese Journal of Sanitary Zoology 37: 161–162
Kino T., Chihara J., Fukuda K., Sasaki Y., Shogaki Y. & Oshima S. 1987: Allergy to insects in Japan. III. High frequency of IgE antibody responses to insects (moth, butterfly, caddis fly, and chironomid) in patients with bronchial asthma and immunochemical quantitation of the insect-related airborne particles smaller than 10 µm in diameter. Journal of Allergy and Clinical Immunology 79(6): 857–866
Kočišová A., Čonková E., Pistl J. & Toporčák J. 2003: First non-conventional veterinary treatment of skin infections with blouwfly larvae (Calliphoridae) in Slovakia. Bulletin veterinary institute Pulawy 47: 487–490
Kočišová A., Pistl J., Link R., Čonková E. & Goldová M. 2006: Maggot debridement therapy in the treatment of footrot and foot scald in sheep. Acta Veterinarinaria Brno 75: 277–281
Leclercq M. 1990: Les Myiases. Annales de la Societé Entomologique de France (Nouvelle Série) 26: 335–350
Minář J. 2009a: Gasterophilidae Girschner, 1896. In: Jedlička L., Kúdela M. & Stloukalová V. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic vision 2. <http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009>
Minář J. 2009b: Hypodermidae Rondani, 1856. In: Jedlička L., Kúdela M. & Stloukalová V. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic vision 2. <http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009>
Minář J. 2009c: Oestridae Leach, 1815. In: Jedlička L., Kúdela M. & Stloukalová V. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic vision 2. <http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009>
Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds) 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Český svaz ochránců přírody, Praha: 496 pp.
Mohammed N. & Smith K.G.V. 1976: Nasopharyngeal myiasis caused by larvae of Clogmia (Telmatoscopus) albipunctatus Williston (Psychodidae, Dipt.). Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 70: 91
Nohyaku N. & Fukuchi T. 2004: Insecticides containing hydrazone derivatives as the active ingredient and novel hydrazone derivatives. Patent EP1470752 A1
Oboňa J. & Ježek J. 2012a: First records of dendrolimnetic moth flies (Diptera: Psychodidae) from Slovakia. Klapalekiana, 48: 279–287
Oboňa J. & Ježek J. 2012b: Range expansit of the invasive moth midge Clogmia albipunctata (Williston, 1893) in Slovakia (Diptera: Psychodidae). Folia faunistica Slovaca, 17 (4): 387–391
Patton W.S. 1921: Notes on the myiasis-producing Diptera of man and animals. In: James M.T. 1947: The flies that cause myiasis in man. United States Department of Agriculture, Washington, 631: 5–8
Povolný D. 2001: Léčba mušími larvami. Jak systém „tiché pošty“ deformuje smysl. Vesmír 80: 190–191
Rohr K., Tautz D. & Sander K. 1999: Segmentation gene expression in the mothmidge Clogmia albipunctata (Diptera, Psychodidae) and other primitive dipterans. Development Genes and Evolution, 209 (3): 145–154
Sebastiani F. L. 1978: Ciclo biologico de Telmatoscopus albipunctatus (Williston, 1893) (Diptera, Psychodidae), 1-Comportamiento sexual. Ciencia e Cultura (Brasil), 30 (6): 718–722
Sehgal S., Simões L. & Jurand A. 1977: Effects of caffeine on growth and metamorphosis of moth fly Telmatoscopus albipunctatus (Diptera, Psychodidae). Entomologia Experimentalis et Applicata, 21 (2): 174–181
Sehnal R., Bhatti H.P.S., Bhasin D.K., Sood A.K., Nada R., Malla N. & Singh K. 2002: Intestina Myiasis Due to Musca domestica: A Report of Two Cases. Jpn. J. Infect. Dis., 55: 191–193
Sherman R.A., Stevens H., Ng D. & Iversen E. 2007: Treating wounds in small animals with maggot debridement therapy: A survey of practitioners. The Veterinary Journal 173: 140–145
Skidmore P. 1985: The biology of Muscidae of the world. Dr W. Junk Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster: 64–86
Smith G.V. (ed.) 1973: Insects and other arthropods of medical importance. The Trustees of the British Museum (Natural History), London: 284 pp.
Smith K.G.V. 1979: Intestinal myiasis in man caused by larvae of Clogmia (Telmatoscopus) albipunctatus Williston (Psychodidae, Diptera). Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 73: 340
Šuláková H. & Ježek J. 2013: Meat extracts as a suitable nutritional basis for different genera of larvae of moth flies (Diptera, Psychodidae, Psychodinae. Unfinished state.
Vaillant F. 1971: 9d. Psychodidae-Psychodinae. In: Lindner E (Ed.) Die Fliegen der Palaearktischen Region. Stuttgart, Vol. 287: 1–48
Zumpt F. 1965: Myiasis in Man and Animals in the Old World. A Textbook for Physicians, Veterinarians and Zoologist. Butterworths, London: 267 pp.

The originally tropical and subtropical species Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodidae) has been newly recorded in Central Europe – 9 sites in Brno, one in Prague and several sites in Slovakia. This immigrant species has colonized mainly anthropogenic habitats with suitable temperature conditions for its overwintering. During the warm periods of the year, it also temporally occurs in natural habitats (tree holes). It is still unclear whether the „new“ species poses a real threat to the biodiversity of our native fauna. The results of laboratory breeding and field observa­tions, which extend our knowledge of the bionomics of C. albipunctata, are presented, while relevant health risks (myiasis) and sanitary control are discussed.