Nález kolonie mravence lužního na dubu na hrázi rybníka Vrkoč posouvá hranici recentního výskytu tohoto druhu o 15 km severozápadním směrem. Podle dosavadních terénních šetření jde o izolovanou kolonii, jejíž původ je nejasný. Obývaná lokalita se přitom velmi liší od preferovaného biotopu v podobě lesních porostů, protože jde o solitérní strom. Solitérní stromy či aleje přitom podle starších výzkumů využívá pouze 7 % kolonií tohoto druhu.

Citovaná literatura:
Kratochvíl J. (1938): Myrmecological notes 1–2. Sborník klubu přírodovědného v Brně 2: 161
Omelková M., Chytil J., Schlaghamerský J. (2005): Výskyt vzácného mravence lužního v NPR Křivé jezero, Živa 2005, 2: 76–77
Schlaghamerský J. a Omelková M. (2007): The present distribution and nest tree characteristics of Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) (Hymenoptera: Formicidae) in South Moravia. Myrmecological News 10, 1: 85–90

A new colony of the ant species Liometopum microcephalum was found on the so­litary oak tree growing on the dam of the pond Vrkoč near Pohořelice (southern Mo­ravia). This discovery extends its recent distribution in the Czech Republic about 15 km to the north-west. The new colony is isolated and unusual in respect that only 7 % of south Moravian colonies are living on solitary trees or on trees in alleys.