Článek se věnuje nově popsanému rodu Oreojuncus Záveská Drábková et Kirschner, který zahrnuje dva druhy – Oreojuncus trifidus a Oreojuncus monanthos. V České republice se vyskytuje pouze O. trifidus, sítina horská trojklanná, které je věnována větší pozornost. Rod Oreojuncus byl tradičně zařazován mezi sítiny (Juncus) sekce Steirochloa, avšak na základě komplexního výzkumu zahrnujícího fylogenetickou analýzu molekulárních dat a revizi morfologie byl vyčleněn jako samostatný, osmý rod čeledi sítinovitých (Juncaceae).

Pod galerií obrázků je doplňující soubor Klíč na určování všech rodů čeledi sítinovitých (Juncaceae). Podle: L. Záveská Drábková a J. Kirschner (2013)

The new genus Oreojuncus Záveská Drábková et Kirschner has been described, with two species – O. trifidus and O. monan­thos. Attention is given to the first species, which occurs in the Czech Republic. The genus Oreojuncus has been traditionally included in the Juncus sect. Steirochloa; however, complex research based on phylogenetic analysis of the molecular data and morphological revision revealed the necessity to establish this eighth genus in the Juncaceae family.