Tropické lesy ostrova Borneo v jihovýchodní Asii jsou celosvětově výjimečné vysokou biodiverzitou různých skupin organismů. Jejich podoba byla formována mimo jiné během čtvrtohorního kolísání hladiny světových oceánů, kdy byly ostrovy sundské oblasti vzájemně propojeny či odděleny, což mělo vliv na migraci organismů. Současná diverzita lesů Bornea sleduje gradient nadmořské výšky a vlastnosti substrátů, přičemž můžeme rozlišit několik hlavních typů lesa. V posledních desetiletích jsme svědky masivní těžby lesů, které jsou mnohde převáděny na plantáže palmy olejné.

Použitá a citovaná literatura:
Bird M. I., Taylor D. a Hunt C. (2005). Palaeoenvironments of insular Southeast Asia during the Last Glacial Period: a savanna corridor in Sundaland? Quaternary Science Reviews, 24(20), 2 228 – 2 242.
Ghazoul J. a Sheil D. (2010). Tropical rain forest ecology, diversity, and conservation. Oxford University Press, New York.
Grytnes J. A. a Beaman J. H. (2006). Elevational species richness patterns for vascular plants on Mount Kinabalu, Borneo. Journal of Biogeography, 33, 1 838 – 1 849.
Voris H. K. (2000). Maps of Pleistocene sea levels in Southeast Asia: shorelines, river systems and time durations. Journal of Biogeography, 27, 1 153 – 1 167.
Peel M. C., Finlayson B. L. a McMahon T. A. (2007). Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 4(2), 439–473.
Slik J. F. a kol. (2011). Soils on exposed Sunda Shelf shaped biogeographic patterns in the equatorial forests of Southeast Asia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(30), 12 343 – 12 347.

Tropical forests of the island of Borneo in South East Asia harbour an extraordinary high biodiversity of various groups of or­ganisms. They have been shaped, among other influences, by the Quaternary fluctuations of the level of world’s oceans, connecting or dividing islands within the Sundaland, which has affected migration of species. The present diversity of forests in Borneo follows an elevational gradient and substrate properties, thus forming se­veral main forest types. Over the past few decades, we have witnessed massive logging and transformation of forests into oil palm (Elaeis guineensis) plantations.