Mnoho vědeckých jmen ptáků je odvozeno od antických mýtických jmen. Důvodem je mimo jiné to, že bohové za trest nebo z dalších příčin proměňovali mýtické postavy v ptáky. Příklady uvádí druhý díl seriálu.

Many scientific names of birds are derived from ancient Greek and Roman mythical names. One of the reasons is that gods used to turn mythical characters into birds as a punishment or for other causes. The examples are given in the second part of the series.