Ekologická rezervace Costanera Sur v Buenos Aires v Argentině vznikla v roce 1986 na břehu Río de La Plata na skládce vytěženého substrátu, kde byl ponechán volný prostor k sukcesi společenstev rostlin a živočichů. Na ploše 350 ha rezervace zahrnuje biotopy mokřadů, pampy a malých úseků lesa a představuje cennou lokalitu pro rekreaci obyvatel města i pro poznávání různých druhů zvířat v těsné blízkosti historického centra města. Zatím zde byl doložen výskyt např. 270 druhů ptáků.

The Costanera Sur ecological reserve in Buenos Aires, Argentina, was established in 1986 on the banks of the Rio de la Plata on excavated substrata landfill, where free space was left for plant and animal communities to take over. The 350 ha of the reserve include such biotopes as wetlands, pampas and small areas of woodland, providing a valuable site for the city's inhabitants to meet various species of animals in close proximity to the historical city centre, e.g. 270 bird species have been re­corded there.