Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) se vyskytuje v mírném pásu Evropy a jeho areál zasahuje až do oblasti jihozápadní Sibiře. Ve střední Evropě najdeme hořepník na nehnojených, střídavě vlhkých bezkolencových loukách a extenzivních pastvinách. V ČR i řadě okolních zemí je hořec hořepník považován za vzácný a ohrožený druh, a to přestože jde o vytrvalý, dlouhověký druh, který produkuje velký počet semen. Podobně jako řada dalších druhů se stal obětí odvodnění a radikálních změn ve způsobu obhospodařování krajiny. Pro zachování životaschopné populace hořce hořepníku je hlavní klíčení a přežívání semenáčků, které úspěšně probíhá pouze na ploškách s obnaženým půdním povrchem (gaps). Optimálně načasované kosení, pastva či nejlépe jejich kombinace jsou vhodným managementem hořepníkových lokalit a nadějí i pro kriticky ohroženého modráska hořcového (Phengaris alcon, dříve Maculinea alcon). Tento druh využívá hořce hořepníky u nás coby hlavní živnou rostlinu a dostatečně početná populace hořepníku je považována za jednu z hlavních podmínek výskytu modráska.

Použitá a citovaná literatura:
Barret S.C.H. & Kohn J.R., 1991: Genetic and evolutionary consequences of small population size in plants: implications for conservation. In: Genetics and Conservation of Rare Plants. Falk D.A. & Holsinger K.E. (eds.). Oxford University Press. NY. 3–30.
Elmes G.W. & J.A. Thomas, 1992: Complexity of species conservation in managed habitats – interaction between Maculinea butterflies and their ant hosts. Biodiversity and Conservation, 1: 155–169.
Frankham R., 1999: Quantitative genetics in conservation biology. Genetical Research, 74: 237–244.
Hanski I., 1999. Metapopulation Ecology. Oxford University Press, Oxford, New York.
Hadač E., Sofron J. & Vondráče, M., 1968: Květena Plzeňska, KSSPPOP v Plzni, Plzeň.
Harrisson S. & Bruna E., 1999: Habitat fragmentation and large–scale conservation: what do we know for sure? Ecography, 22: 225–232.
Harrison S. & Hastings A., 1996: Genetic and evolutionary consequences of metapopulation structure. TREE, 11: 180–183.
Hegi G., 1975: Illustrierte Flora von Mitteleuropa 5 (3). München.
Huenneke L.F., 1991: Ecological implications of genetic variation in plant populations. In: Genetics and Conservation of Rare Plants. Falk D.A. & Holsinger K.E. (eds.). Oxford University Press. NY. pp. 31–44.
Hultén E. & Fries M., 1986: Atlas of North European vascular plants: north of the Tropic of Cancer I-III. Koeltz Scientific Books, Königstein.
Chán V. [ed.], 1999: Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 16: 1–284.
Chapman S.B. & Rose R. J., 1982: Ecological studies on the marsh gentian (Gentiana pneumonanthe). Institute of Terrestrial Ecology Annual Report for 1982: 74–78.
Chapman S.B., Rose R.J. & Clarke R.T., 1989: The behaviour of populations of the marsh gentian (Gentiana pneumonanthe): modelling approach. J. Appl. Ecol., 26: 1059–1079.
Kesel R. & Urban K., 1999: Population dynamics of Gentiana pneumonanthe and Rhynchospora fusca during wet heathland restoration. Applied Vegetation Science, 2: 149–156.
Kirschner J. & Kirschnerová L., 2000: Gentianaceae. In: Květena České republiky 6. Slavík B. (ed.) Academia. Praha. 72–99.
Křenová, Z. 2002. Modrásek hořcový. Maculinea alcon. In: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana. (Butterflies of the Czech Republic: Distribution and Conservation), Beneš J. & Konvička M. (eds.), SOM. Praha. 289–293.
Křenová, Z. 2002. Modrásek Rebelův. Maculinea rebeli. In: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana. (Butterflies of the Czech Republic: Distribution and Conservation), Beneš J. & Konvička M. (eds.), SOM. Praha. 294–298.
Křenová Z., 2001: Factors causing decline and extinction of the endangered species Gentiana pneumonanthe and Maculinea alcon. Ph.D. thesis. Ms. In: University of South Bohemia, Faculty of Science, České Budějovice. 99 pp.
Křenová Z. & Lepš J., 1996: Regeneration of a Gentiana pneumonanthe population in an oligotrophic meadow. Journal of Vegetation Science, 7: 107–112.
Křenová Z., Janda M. & Pech P., 2002. Modrásci rodu Maculinea: ohrožení motýli se zvlátní ekologií. (Maculinea blues: threatened butterflies with fascinating life history). Živa, 50: 169–171. (in Czech).
Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.), 2013. Červená kniha květeny jižní části Čech. [The Red book of flora of south part of Bohemia]. Jihočeské muzeum Českých Budějovicích, 503 pp. (in Czech).
Luijten S.H., Oostermeijer J.G.B., Ellis–Adam A.C. & den Nijs H.C.M., 1998: Reproductive biology of the rare biennial Gentianella germanica compared with other gentians of different life history. Acta Botanica Neederlandica, 47: 325–336.
Morgan J.W., 1999: Effects of population size on seed set production and germinability in an endangered, fragmented grassland plant. Conservation Biology, 13: 266–273.
Oostermeijer J.G.B., den Nijs J.C.M., Raijmann L.E.L. & Menken S.B.J., 1992: Population biology and management of marsh gentian (Gentiana pneumonanthe L.), a rare species in the Netherlands. Bot. J. Linn. Soc., 108: 117–130.
Oostermeijer J.G.B., van Eijck M.W. & den Nijs J.C.M., 1994a: Offspring fitness in relation to population size and genetic variation in the rare perennial species Gentiana pneumonanthe (Gentianaceae). Oecologia, 97: 289–296.
Oostermeijer J.G.B., van´t Veer R. & den Nijs H.C.M., 1994b: Population structure of the rare, long–lived perennial Gentiana pneumonanthe in relation to vegetation and management in the Netherlands. Journal of Applied Ecology, 31: 428–438.
Oostermeijer J.G.B., van Eijck M.W., van Leeuwen N.C. & den Nijs J.C.M. 1995a. Analysis of relationship between allozyme heterozygosity and fitness in the rare Gentiana pneumonanthe L. Journal of Evolutionary Biology, 8: 739–759.
Oostermeijer J.G.B., Altenburg R.G.M. & den Nijs H.C.M. 1995b. Effects of outcrossing distance and selfing on fitness components in the rare Gentiana pneumonanthe (Gentianaceae). Acta Botanica Neederlandica, 44: 257–268.
Oostermeijer J.G.B., Hvatum H., den Nijs J.C.M. & Borgen L., 1995c: Genetic variation, plant growth strategy and population structure of the rare, disjunctly distributed Gentiana pneumonanthe (Gentianaceae) in Norway. Acta Univ.Ups., 31: 185–203.
Oostermeijer J.G.B., Brugman M.L., Deboer E.R., den Nijs H.C.M., 1996: Temporal and spatial variation in the demography of Gentiana pneumonanthe, a rare perennial herb. Journal of Ecology, 84: 153–166.
Oostermeijer J.G.B., Luijten S.H., Křenová Z.V. & den Nijs H.C.M., 1998: Relationships between population and habitat characteristics and reproduction of the rare Gentiana pneumonanthe L. Conservation Biology, 12: 1042–1053.
Pavlíčko A., 1997: Vojenský výcvikový prostor Boletice – Významní motýli denní a jejich lokality – Rhopalocera (Lepidoptera). [Militarz training area Boletice - Important butterflies and their locations]. Sborník Prachatického muzea, 4: 255–276.
Pech P., Fric Z., Konvička M. & Zrzavý J., 2004: Phylogeny of Maculinea blues (Lepidoptera: Lycaenidae) based on morphological and ecological characters: evolution of parasitic myrmecophily. Cladistics, 4: 362–375.
Pech P., Fric Z. & Konvicka M., 2007: Species-Specificity of the Phengaris (Maculinea) – Myrmica Host System: Fact or myth? (Lepidoptera: Lycaenidae; Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology, 3: 1–21.
PetanidouT., den Nijs J.C.M., Oostermeijer J.G.B. & Ellis–Adam A.C. 1995b. Pollination ecology and patch–dependent reproductive success of the rare perennial Gentiana pneumonanthe in the Netherlands. New Phytologist, 129: 155 – 163.
Petanidou T., Ellis–Adam A.C., den Nijs J.C.M. & Oostermeijer J.G.B. 2001. Differential pollination success in the course of individual flower development and flowering time in Gentiana pneumonanthe L. (Gentianaceae). Bot. J. Linn. Soc., 135: 25–33.
Raijmann L.E.L., van Leeuwen N.C., Kersten R., Oostermeijer J.G.B, den Nijs J.C.M. & Menken S.B.J. 1994. Genetic variation and outcrossing rate in relation to population size in Gentiana pneumonanthe L. Conservation Biology, 8: 1014–1026.
Rose R.J., Clarke R.T. & Chapman S.B. 1998. Individual variation and the effects of weather, age and flowering history on survival and flowering of the long–lived perennial Gentiana pneumonanthe. Ecography, 21: 317–326.
Simmonds N.W. 1946. Biological Flora of the British Isles. Gentiana pneumonanthe L. Journal of Ecology, 33: 295–307.
Thoma J.A., Clarke R.T., Elmes G.W. & Hochberg M.E.1998. Population dynamics in the genus Maculinea (Lepidoptera: Lycaenidae) In: Insect Populations. Dempster J.P. & McLean I.F.G. (eds.) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. p. 262–290.
Valachovič D. 2000. Vojenské výcvikové priestory v európskej a národnej ekologickej sieti. [Military training areas in European and national ecological network]. Daphne, 1: 15–20.
van Swaay C. & Warren M., 1999: Red data book of European butterflies (Rhopalocera). Nature and Enviroment, 99. Council of Europe Publishing, Strasburg.
Vaněček J. 1969. Květena Horažďovicka. KSSPPOP v Plzni, Plzeň.
Young A., Boyle T. & Brown T., 1996: The population genetic consequences of habitat fragmentation for plants. TREE, 11: 413–418.

Financování hořepníkových výzkumů:
Mattoni Awards for Studies of Biodiversity and Conservation Biology (1994–96, 2001–03)
GAČR 206/03/1179, mimo jiné financoval pokus s klíčením a přežíváním semenáčků hořce hořepníku (1995–97).
Juniorský grant GAAV ČR B6141910 „Populačně genetická a ekologická studie vybraných ohrožených a vzácných druhů z čeledi Gentianaceae“ (1999–2001).
FRVŠ 1281/2002 „Životní strategie ohrožených druhů z čeledi Gentianaceae“ (r. 2002).
FRVŠ 1K03011 „Genetická struktura a časoprostorová dynamika trofických interakcí v lučních společenstvech“ (2003-2005).
V současnosti prováděné revize lokalit a další výzkum je financován projekty MŠMT CZ.1.05/1.1.00/02.0073 a grantem GAČR 14-36098G.

Gentiana pneumonanthe occurs in the temperate zone of Europe, with its range extending to southwest Siberia. In central Europe, the species grows in oligotrophic wet meadows (Molinion) and extensive pastures. Plants are perennial, long-lived and produce many seeds. It is a rare and endangered species of the Czech flora and floras of many neighbouring countries; drainage of its sites and abandonment of traditional management practices are the major threats. Germination and seedling survival (the crucial phases of the species life cycle) are successful only in gaps with bare soil. Proper timing of mowing and grazing, or preferably their combination, are necessary for effective species conser­vation. They also give a chance to the Blue Alcon (Phengaris alcon, formerly Maculinea alcon), a monophagous butterfly feeding on Marsh Gentian. The Blue Alcon usually occurs only in large populations of its food-plant.