Půdní semenná banka má vliv na složení vegetace na daném stanovišti. Semena různých druhů rostlin jsou velmi variabilní jak svým tvarem, tak velikostí. Tato variabilita výrazně ovlivňuje vznik a vývoj složení půdní semenné banky a tím i životnost semene. Složení půdní semenné banky je často výrazně odlišné od složení vegetace na daném stanovišti, což je nejvíce patrné u lesních biotopů. Ke studiu půdní semenné banky se využívá zejména dvou rozdílných metod – metoda ruční separace semen a kultivační metoda.

Použitá a citovaná literatura:
Bossuyt, B. & Honnay, O. 2008. Can the seed bank be used for ecological restoration? An overview of seed bank characteristics in European communities. Journal of Vegetation Science 19: 875-884.
Fenner, M. & Thompson, K. 2005. The ecology of seeds. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
Honnay, O., Bossuyt, B., Jacquemyn, H., Shimono, A. & Uchiyama, K. 2008. Can a seed bank maintain, the genetic variation in the above ground plant population? Oikos, 117: 1-5.
Thompson, K., Bakker, J. P. & Bekker, R. M. 1997. The soil seed banks of North West Europe: Methodology, Density and Longevity. University Press, Cambridge
Sallon, S., Solowey, E., Cohen, Y., Korchinsky, R.; Egli, M., Woodhatch, I., Simchoni, O. & Kislev, M. 2008. Germination, Genetics, and Growth of an Ancient Date Seed. Science
Shen-Miller, J., Schopf, J. W., Harbottle, J., Cao, R., Ouyang, S., Zhou, K., Southon, J. R. & Liu, G. 2002. Long-living lotus: germination and soil g-irradiation of centuries-old fruits, and cultivation, growth, and phenotipic abnormalities of offspring. American Journal of Botany 89(2): 236-247.

The soil seed bank influences the composition of vegetation on the site. Seeds of different plant species are highly variable both in shape and size. This variation strongly affects the formation and composition of soil seed bank, as well as seed persistence. Soil seed bank composition often considerably differs from that of the local vegetation, which is most evident in forest habitats. Two different methods – separation and cultivation – are used for research into the soil seed bank.