Kančilové (Tragulidae) jsou málo známí obyvatelé tropických lesů západní Afriky, jižní a jihovýchodní Asie. Cílem tohoto článku je proto shrnutí všech nových informací, a to jak o jejich taxonomickém postavení mezi ostatními kopytníky, tak i o jejich vnitřním členění včetně základních charakteristik jednotlivých druhů. Následuje shrnutí jejich základní ekologie a etologie. Závěrečná část článku je pak věnována problematice jejich ochrany a přehledu jejich chovu v českých zoologických zahradách.

Použitá a citovaná literatura:
Barette, C., 1987. The comparative behavior and ecology of chevrotains, musk deer, and morphologically conservative deer, in: Wemmer, C.M. (Ed.), Cervidae, Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., pp. 200-214.
Dobroruka, L.J., 1967. On the nomenclature and taxonomy of the lesser mouse-deer of Java. Mammalia 31, 456–458.
Fernandez, M.H., Vrba, E.S., 2005. A complete estimate of the phylogenetic relationships in Ruminantia: a dated species-level supertree of the extant ruminants. Biological Reviews 80, 269-302.
Groves, C.P., Grubb, P., 2011. Ungulate taxonomy. The John Hopkins University Press, Baltimore.
Groves, C.P., Meijaard, E., 2005. Interspecific variation in Moschiola, the Indian chevrotain. Raffles Bulletin of Zoology 12, 413-421.
Jones, M.L., 1993. Longevity of ungulates in captivity. International Zoo Yearbook 32, 159-169.
Meijaard, E., 2011. Family Tragulidae (Chevrotains), in: Wilson, D.E., Mittermeier, R.A. (Eds.), Handbook of the mammals of the world, Lynx edicions, Barcelona, pp. 320-334.
Meijaard, E., Groves, C.P., 2004. A taxonomic revision of the Tragulus mouse-deer (Artiodactyla). Zoological Journal of the Linnean Society 140, 63-102.
Ross, J., Hearn A. J., Johnson P. J., Macdonald. D. W. 2013. Activity patterns and temporal avoidance by prey in response to Sunda clouded leopard predation risk. Journal of Zoology 290, 96-106.
Rössner, G.E., 2007. Family Tragulidae, in: Prothero, D.R., Foss, S.E. (Eds.), The evolution of Artiodactyls, The John Hopkins University Press, Baltimore, pp. 213-220.

Chevrotains or mouse deer (Tragulidae) are rarely studied inhabitants of the rain­forests of Africa, south and south-east Asia. This article summarizes the latest knowledge about their taxonomy including the basic features of individual species, and describes their ecology and ethology. It also deals with conservation issues and provides a detailed survey of keeping and breeding chevrotains in Czech zoos.