Ovsenka skalní (Chondrina avenacea) je plicnatý plž, který žije celoročně na holých vápencových skalách, kde dochází k drastickým denním i sezonním změnám ozáření, teploty, vlhkosti a také dostupnosti potravy. V článku popisujeme fyziologické a biochemické adaptivní mechanismy, které umožňují ovsenkám přežít na jejich extrémním stanovišti.

Použitá literatura:
Košťál V., Rozsypal J., Pech P., Zahradníčková H., Šimek P. (2013). Physiological and biochemical responses to cold and drought in the rock-dwelling pulmonate snail, Chondrina avenacea. Journal of Comparative Physiology B 183, 749-761

Chondrina avenacea is a pulmonate snail dwelling on exposed rock walls where it experiences drastic daily and seasonal fluctuations of abiotic conditions and food availability. In this paper, we describe the physiological and biochemical adaptive mechanisms that allow the snails to survive in their extreme microhabitat.