Molekulární genetika vstoupila na antropologické kolbiště koncem 60. let, ale teprve přímá analýza archaické DNA (aDNA) z fosilních pozůstatků od 80. let umožnila přesnější vhled do evoluce našeho druhu ve středním a mladém pleistocénu. Navzdory různým „Jurským parkům“ totiž DNA po smrti organismu rychle degraduje a časové okno její možné analýzy je poměrně omezené. Navíc jsou vzorky kontaminovány DNA okolních organismů. Nicméně velice záhy se pozornost paleogenetiků soustředila na naše příbuzné – neandertálce. Analýza jejich genomu ukázala, že ~2 % jejich DNA se vyskytuje v genomu anatomicky moderního člověka s výjimkou subsaharské Afriky a celkový rozsah tohoto přenosu může dosahovat až 20 %. Křížení s neandertálci lidem zřejmě umožnilo snadnější adaptaci na chladnější podmínky eurasijského kontinentu, současně však přineslo i výskyt některých chorob. Překvapení přinesla sekvence aDNA izolovaná z článku prstu nalezeného v Denisově jeskyni na Altaji. Ukázalo se, že tento jedinec patřil k neznámému druhu odlišnému jak od moderních lidí, tak i od neandertálců. I tito hominini přispěli až 6 % svojí DNA do genomu některých současných populací člověka (JV Asie, Oceánie). Podle nejnovějších poznatků byl tok genů mezi homininy středního a mladého paleolitu poměrně složitý, byla např. detekována příměs neandertálské DNA v genomu denisovců, kteří navíc získali další sekvence od dalšího, blíže neurčeného druhu hominina. Posledním příspěvkem paleogenetiky do obrazu naší evoluce je sekvence mitochondriální DNA získaná ze zhruba 400 tisíc let starých fosilních pozůstatků heidelberského člověka (Homo heidelbergensis) ze Sima de los Huesos (Šachty kostí) z krasové oblasti Atapuerca ve Španělsku, která ukazuje na příbuznost tohoto druhu s lidmi z Denisovy jeskyně. Pátrání po archaických genech takřka denně přináší nové a vzrušující poznatky, měnící naše představy o evoluci vlastního druhu.

Použitá a citovaná literatura:
R. Cann, M. Stoneking, A. C. Wilson. Mitochondrial DNA and human evolution. Nature, vol. 325, pp. 31-6. Jan. 1987.
A. Gibbons. Neandertals and moderns made imperfect mates. Science, vol. 343, pp. 471-2, Jan. 2014.
R. E. Green, J. Krause, A. W. Briggs et al. A draft sequence of the Neandertal genome. Science, vol. 328, no. 5979, pp. 710-22, May 2010.
R. E. Green, J. Krause S. E. Ptak, A. W. Briggs, M. T. Ronan, J. F. Simons, L. Du, M. Egholm, J. M. Rothberg, M. Paunovic, S. Pääbo. Analysis of one million base pairs of Neanderthal DNA. Nature, vol. 444, no. 16, pp. 330-6, Nov. 2006.
R. E. Green, A.-S. Malaspinas, J. Krause, A. W. Briggs, P. L. F. Johnson, C. Uhler, M. Meyer, J. M. Good, T. Maricic, U. Stenzel, K. Prüfer, M. Siebauer, H. A. Burbano, M. Ronan, J. M. Rothberg, M. Egholm, P. Rudan, D. Brajković, Ž. Kućan, I. Gušić, M. Wikström, L. Laakkonen, J. Kelso, M. Slatkin, S. Pääbo. A complete Neandertal mitochondrial genome sequence determined by high-throughput sequencing. Cell, vol. 134, pp. 416–26, Aug. 2008.
B. M. Henn, L. R. Botigué, S. Gravel, W. Wang, A. Brisbin, J. K. Byrnes, K. Fadhlaoui-Zid, P. A. Zalloua, A. Moreno-Estrada, J. Bertranpetit, C. D. Bustamante, D. Comas. Genomic ancestry of North Africans supports back-to-Africa migrations. PLoS Genetics, vol. 8, no. 1, e1002397, Jan. 2012.
J. Krause, Q. Fu, J. M. Good, B. Viola, M. V. Shunkov, A. P. Derevianko, S. Pääbo. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia.
Nature, vol. 464, pp. 894-7, Apr. 2010.
A. H. Osborne, D. Vance, E. J. Rohling, N. Barton, M. Rogerson, N. Fello. A humid corridor across the Sahara for the migration of early modern humans out of Africa 120,000 years ago. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, vol. 105, no. 43, pp. 16444–7, Oct. 2008.
K. Prüfer, F. Racimo, N. Patterson et al. The complete genome sequence of a Neandethal from the Altai Mountains. Nature, vol. 505, pp. 43-9, Jan. 2014.
D. Reich, R. E. Green, M. Kircher, J. Krause, N. Patterson, E. Y. Durand, B. Viola,
A. W. Briggs, U. Stenzel, P. L. F. Johnson, T. Maricic, J. M. Good, T. Marques-Bonet,
C. Alkan, Q. Fu, S. Mallick, H. Li, M. Meyer, E. E. Eichler, M. Stoneking, M. Richards, S. Talamo, M. V. Shunkov, A. P. Derevianko, J.-J. Hublin, J. Kelso, M. Slatkin, S. Pääbo. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia. Nature, vol. 468, pp. 1053-60, Dec. 2010.
D. Reich, N. Patterson, M. Kircher, F. Delfin, M. R. Nandineni, I. Pugach, A. M.-S. Ko, Y.-C. Ko, T. A. Jinam, M. E. Phipps, N. Saitou, A. Wollstein, M. Kayser, S. Pääbo, M. Stoneking. Denisova admixture and the first modern human dispersals into Southeast Asia and Oceania. The American Journal of Human Genetics, vol. 89, pp. 516–28, Oct. 2011.
F. Sánchez-Quinto, L. R. Botigué, S. Civit, C. Arenas, M. C. Ávila-Arcos, C. D. Bustamante, D. Comas, C. Lalueza-Fox. North African populations carry the signature of admixture with Neandertals. PLoS ONE, vol. 7, no. 10, e47765, Oct. 2012.
S. Sankararaman, S. Mallick, M. Dannemann, K. Prüfer, J. Kelso, S. Pääbo, N. Patterson, D. Reich. The genomic landscape of Neanderthal ancestry in present-day humans. Nature, vol. 507, pp. 354–357, March 2014.
S. Sankararaman, N. Patterson, H. Li, S. Pääbo, D. Reich. The date of interbreeding between Neandertals and modern humans. PLoS Genetics, vol. 8, no. 10, e1002947, Oct. 2012.
S. Sawyer, J. Krause, K. Guschanski, V. Savolainen, S. Pääbo. Temporal patterns of nucleotide misincorporations and DNA fragmentation in ancient DNA. PLoS ONE, vol. 7, no. 3, e34131, March 2012.
C. Stringer. What makes a modern human. Nature, vol. 485, pp. 33-4, May 2012.

Molecular genetics entered the arena of anthropology at the end of the 1960s, but only direct analysis of ancient DNA (aDNA) from fossils since the 80s has permitted a better insight into the evolution of our own species. Despite the rapid decomposition of DNA starting immediately after death, mo­lecular geneticists are now able to retrieve and sequence aDNA tens or even hundreds of thousands years old. Paleogenetic studies of ancient humans and their relatives have revealed a rather complex picture of Middle and Upper Pleistocene hominins (Neanderthals, Denisovans, ante-Neander­thals etc.) and gene flow among them. New and exciting findings changing our views of the evolution of our own species are appearing with an accelerating pace.