Třemi z hlediska ekologie dřevin zajímavými aspekty tropických lesů na Borneu jsou dynamika porostů, taxonomická diverzita a synchronizace kvetení. Opakovaná měření na trvalých plochách ukazují, že dynamika lesa je řízena vytvářením porostních mezer, stejně jako je tomu v přirozených lesích temperátních oblastí. Vysokou diverzitu tropů se snaží vysvětlit řada teorií, které se pohybují od rovnocennosti druhů ve využívání zdrojů po úzkou specializaci na ekologické podmínky. Konečně nápadnou synchronizaci kvetení především dvojkřídláčovitých stromů je možné vysvětlit jako reakci na konzumační tlak ve fázi regenerace. Tento fenomén je spoušten klimatickými výkyvy souvisejícími s jevem známým jako El Niño – jižní oscilace.

Použitá a citovaná literatura:
Ashton, P. S. (1964). Ecological studies in the mixed Dipterocarp forests of Brunei State. Oxford Forestry Memoirs 25, pp 197.
Ashton, P. S., Givnish, T. J., & Appanah, S. (1988). Staggered flowering in the Dipterocarpaceae: new insights into floral induction and the evolution of mast fruiting in the aseasonal tropics. American Naturalist, 132, 44-66.
Brearley, F. Q., Proctor, J., Nagy, L., Dalrymple, G., & Voysey, B. C. (2007). Reproductive phenology over a 10-year period in a lowland evergreen rain forest of central Borneo. Journal of Ecology, 95(4), 828-839.
Bryan, J. E., Shearman, P. L., Asner, G. P., Knapp, D. E., Aoro, G., & Lokes, B. (2013). Extreme differences in forest degradation in Borneo: Comparing practices in Sarawak, Sabah, and Brunei. PLOS ONE, 8(7), e69679.
Colwell, R. K., & Lees, D. C. (2000). The mid-domain effect: geometric constraints on the geography of species richness. Trends in Ecology & Evolution, 15(2), 70-76.
Grubb, P. J. (1977). The maintenance of species richness in plant communities: the importance of the regeneration niche. Biological Reviews, 52(1), 107-145.
Hubbell, S. P. (2001). The unified neutral theory of biodiversity and biogeography. Princeton University Press.
Christensen, M., Hahn, K., Mountford, E. P., Ódor, P., Standovár, T., Rozenbergar, D., ... & Vrska, T. (2005). Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. Forest Ecology and Management, 210(1), 267-282.
Janzen, D. H. (1970). Herbivores and the number of tree species in tropical forests. American Naturalist, 104, 501-528.
Russo, S. E., Davies, S. J., King, D. A., & Tan, S. (2005). Soil-related performance variation and distributions of tree species in a Bornean rain forest. Journal of Ecology, 93(5), 879-889.
Sakai, S., Momose, K., Yumoto, T., Nagamitsu, T., Nagamasu, H., Hamid, A. A., & Nakashizuka, T. (1999). Plant reproductive phenology over four years including an episode of general flowering in a lowland dipterocarp forest, Sarawak, Malaysia. American Journal of Botany, 86(10), 1414-1436.
Terborgh, J. (1973). On the notion of favorableness in plant ecology. American Naturalist, 107, 481-501.
Webb, C. O., Peart, D. R. (2000). Habitat associations of trees and seedlings in a Bornean rain forest. Journal of Ecology, 88, 464-478.

Forest dynamics, taxonomic diversity and synchronization of flowering are important ecological aspects of woody species of tropical forests in Borneo. Repea­ted measurements on permanent plots show that forest dynamics are driven by gap formation. Attempts have been made to explain high tropical diversity by a number of theo­ries, ranging from the ecological equitability of species to narrow niche specialization. Finally, the conspicuous flowering synchronicity, principally of tree species of the family Dipterocarpaceae, may be explained as a reaction on predation in regeneration phase. This phenomenon is triggered by climatic fluctuations connec­ted to the El Niño-Southern Oscillation.