V této práci sumarizujeme data o výskytu invazních druhů řas a sinic v České republice a mapujeme reálná či potenciální rizika jejich rozšíření. Seznam invazních druhů v ČR obsahuje 10 druhů sinic, 9 rozsivek, 1 obrněnku, 1 zástupce třídy Ulvophyceae, 2 zelené řasy třídy Chlorophyceae a jednu krásivku.

This paper summarizes data on alien species of algae and cyanobacteria in the Czech Republic; we identified actual or potential risks resulting from their spread. The list of aliens contains 10 species of Cyanobacteria (Cyanophyta), 10 species of Bacillariophyceae, one species of Di­nophyta, one species of Ulvophyceae, two species of Chlorophyceae, and one species of Desmidiales.