Ačkoli jsou elektrické signály typičtější pro neurony živočichů, také rostliny jsou schopné vytvářet tento druh signálů. Rozeznáváme u nich dva základní typy - variační a akční potenciály. Ty se od sebe odlišují určitými vlastnostmi, ale oba typy mají významný dopad na fyziologické procesy v rostlinách, např. na pohyb listů, fotosyntézu, dýchání, opylování, zavírání průduchů, syntézu hormonů nebo trávení hmyzu u masožravých rostlin.

Použitá a citovaná literatura:
Fonseca S, Chini A, Hamberg M, Adie B, Porzel A, Kramell R, Miersch O, Wasternack C, Solano R. 2009. (+)-7-iso-Jasmonyl-L-isoleucine is the endogenous bioactive jasmonate. Nature Chemical Biology 5: 344–350.
Fromm J, Fei H (1998) Electrical signaling and gas exchange in maize plants of drying soil. Plant Science 132:203–213.
Fromm J, Hajirezaei M, Wilke I (1995) The biochemical response of electrical signalling in the reproductive system of Hibiscus plant. Plant Physiology 109:375–384.
Fromm J, Lautner S (2007) Electrical signals and their physiological significance in plants. Plant, Cell & Environment 30:249–257.
Hlaváčková V, Krchňák P, Nauš J, Novák O, Špundová M, Strnad M. 2006. Electrical and chemical signals involved in short-term systemic photosynthetic responses of tobacco plants to local burning. Planta 225: 235–244.
Iijima T, Sibaoka T. 1981. Action Potential in the Trap-lobes of Aldrovanda vesiculosa. Plant and Cell Physiology 22: 1595-1601.
Jaffe MJ. 1973. The role of ATP in mechanically stimulated rapid closure of the Venus’s-flytrap. Plant Physiology 51: 17–18.
Koziolek C, Grams TEE, Schreiber U, Matyssek R, Fromm J. 2004. Transient knockout of photosynthesis mediated by electrical signals. New Phytologist 161: 715-722.
Lautner S, Grams TEE, Matyssek R, Fromm J. 2005. Characteristics of electrical signals in poplar and responses in photosynthesis. Plant Physiology 138: 2200-2209.
Mousavi SAR., Chauvin A, Pascaud F, Kellenberger S, Farmer EE. 2013. Glutamate receptor-like genes mediate leaf-to-leaf wound signals. Nature 500: 422-426.
Pavlovič A. 2012. The effect of electrical signals on photosynthesis and respiration. In: Volkov A. (ed.) Plant Electrophysiology: Signaling and Responses, Springer, pp. 33-62.
Pavlovič A, Demko V, Hudák J. 2010. Trap closure and prey retention in Venus flytrap (Dionaea muscipula) temporarily reduces photosynthesis and stimulates respiration. Annals of Botany 105: 37–44.
Volkov AG, Adesina T, Markin VS, Jovanov E. 2008. Kinetics and mechanism of Dionaea muscipula trap closing. Plant Physiology 146: 694–702.
Williams SE, Pickard B. 1972. Properties of action potentials in Drosera tentacles. Planta 103: 222-240.

Although electrical signals are more typical for animal neurons, plants also have the ability to generate these signals. Two different types are recognized: action and variation potentials. They differ in certain characteristics, however both have significant impact on physiological processes in plants; e.g. on leaf movement, photosynthesis, respiration, pollination, stomata closure, hormone synthesis and insect digestion in carnivorous plants.