Mytogenní vědecká jména plazů často pocházejí od antických nestvůr a podsvětních bytostí. U obojživelníků se setkáváme s vodními božstvy a nymfami. Názvy ryb bývají odvozeny na jedné straně od mýtických oblud, na straně druhé pak od krasavic a krasavců.

Mythical scientific names of reptiles are often inspired by ancient monsters and underworld beings. Among amphibians we can meet water gods and goddesses, and nymphs. The names of fishes are frequently derived either from mythic monsters or from beauties and heroes.