Použitá a citovaná literatura:
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše. Praha: ERA vydavatelství, 2005. 152 s. ISBN 80-7366-028-8.
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Praha: HOST, 2012. 289 s. ISBN 978-80-7294-592-4.
LÖW, Jiří; MÍCHAL, Igor. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o., 2003. 552 s. ISBN 80-86386-27-9.
MAIER, Karel; VOREL, Jakub; VOZÁB, Jan; BEČKA, Marek, et al. Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. 256 s. ISBN 978-80-247-4198-7.
MÍCHAL, Igor. Ekologická stabilita. Brno: Veronica, ekologické středisko ČSOP, 1992. 244 s. ISBN 80-85368-22-6.