Chovu malých jihoamerických cichlid rodů Laetacara a Nannacara se mohou věnovat i akvaristé, kteří své zálibě nemohou vyčlenit ve svém domově příliš velký prostor. Velkoryse pojaté akvaristické zázemí není v tomto případu nezbytné. Tyto rybky se starají o své potomstvo velmi starostlivě, takže lze při rozmnožování pozorovat různé projevy rodičovské péče.

South American cichlids of the genera Laet­acara and Nannacara can be bred also by aquarists without an elaborate aquarium equipment. These little fish look after their offspring very carefully, so various displays of parent care can be observed.