Čeleď brukvovitých patří k největším rostlinným čeledím; zahrnuje 49 tribů, 321 rodů a 3 660 druhů. Zájem vědců o tuto rostlinnou skupinu vzrostl především díky ustanovení huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) modelovým druhem a sekvenování jeho genomu. To v r. 2000 odstartovalo mimo jiné bouřlivý rozvoj srovnávací fylogenomiky a cytogenomiky, včetně úspěšného zavedení metody malování chromozomů (chromosome painting) huseníčku a její aplikace na další zástupce brukvovitých (srovnávací malování chromozomů; comparative chromosome painting, CCP). Metoda CCP umožňuje studium chromozomové kolinearity, rozpoznání chromozomových přestaveb, porovnání struktury chromosomů nebo jejich částí mezi jednotlivými druhy a rekonstrukci struktury celých karyotypů. Brukvovité jsou jedinou rostlinnou čeledí, u níž je v tomto rozsahu metoda CCP použitelná. Srovnávací cytogenetické mapy brukvovitých tak představují zcela unikátní typ dat o evoluci rostlinných karyotypů a genomů.

Použitá a citovaná literatura:
Lysak M. A., Berr A., Pecinka A., Schmidt R., McBreen K., Schubert I. 2006. Mechanisms of chromosome number reduction in A. thaliana and related Brassicaceae species. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103: 5224–5229.
Lysak M. A., Fransz P. F., Ali H. B. M., Schubert I. 2001. Chromosome painting in A. thaliana. The Plant Journal 28: 689–697.
Lysak M. A., Koch M. A. 2011. Phylogeny, Genome, and Karyotype Evolution of Crucifers (Brassicaceae). In: Schmidt R., Bancroft I. (Eds.) Genetics and genomics of the Brassicaceae. Springer. New York.
Lysak M. A., Mandáková T. 2013. Analysis of plant meiotic chromosomes by chromosome painting. Methods in Molecular Biology 990:13–24.
Lysak M. A., Pecinka A., Schubert I. 2003. Recent progress in chromosome painting in A. thaliana and related species. Chromosome Research 11: 195–204.
Mandáková T., Lysak M. A. 2008. Chromosomal phylogeny and karyotype evolution in x=7 crucifer species (Brassicaceae). Plant Cell 20: 2559–2570.
Pecinka A., Schubert V., Meister A., Kreth G., Klatte M., Lysak M. A., Fuchs J., Schubert I. 2004. Chromosome territory arrangement and homologous pairing in nuclei of A. thaliana are predominantly random except for NOR-bearing chromosomes. Chromosoma 113: 258–269.
Schranz M., Lysak M. A., Mitchell-Olds T. 2006. The ABC’s of comparative genomics in the Brassicaceae: building blocks of crucifer genomes. Trends in Plant Science 11: 535–542.
Schubert I., Fransz P. F., Fuchs J., de Jong H. 2001. Chromosome painting in plants. Methods in Cell Science 23: 57–69.

Whole-genome sequencing of the model plant Arabidopsis thaliana has stimulated a rapid development of comparative phylogenomics and cytogenomics, including the invention of chromosome painting in A. thaliana and comparative chromosome painting (CCP) in other species of the Brassicaceae (Cruciferae) family. This is the only plant family in which large-scale CCP is feasible. CCP provides unique insights into the karyotype and genome evolution in plants by comparing chromosome colli­nearity, identification of chromosome re­arrangements, construction of comparative cytogenetic maps, and reconstruction of ancestral karyotype structures.