Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum) patří mezi nejvzácnější druhy naší flóry. Roste v bučinách a jehličnatých lesích s humózní půdou, často na lesních prameništích. Ještě donedávna byl v Čechách hodnocen jako nezvěstný. V r. 2006 se ale podařilo objevit několik malých lokalit na Šumavském Boubíně, poté v r. 2008 i jedna lokalita v Krkonoších. V červnu r. 2013 v náplavech Jizery a hned u cesty nedaleko Kořenova se podařilo objevit další dvě mikrolokality tohoto ohroženého druhu. Bylo by velmi povzbuzující domnívat se, že nárůst počtu lokalit nejen sklenobýlu, ale i jiných ohrožených druhů indikuje zlepšující se stav prostředí.

Použitá a citovaná literatura:
Hultén E., Fries M. (1986): Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer. 1. Koeltz, Scientific Books, Königstein, 498 pp.
Procházka F., Velísek V. (1983): Orchideje naší přírody. 118–121. Academia, nakladatelství ČSAV, Praha.
Taylor L., Roberts D. L. (2011): Biological Flora of the British Isles: Epipogium aphyllum Sw. Journal of Ecology 99: 878–890.

Epipogium aphyllum is one of the rarest plant species of the Czech flora. It grows in humus-rich soil in beech and spruce fo­rests, often in the vicinity of forest springs. The species has been considered missing in Bohemia until recent discoveries of a few sites in Boubín in the Šumava Mts. (Bohemian Forest, 2006) and in the Krkonoše Mts. (Giant Mts., 2008). Two new po­pulations were found in the Giant Mts. in June 2013 – in alluvial deposits of the Jizera river and along the forest road close to the Kořenov village.