Ukázka oceněných snímků v soutěži o nejlepší fotografie z putovního fluorescenčního mikroskopu Přírodovědecké fakulty UK v Praze, pořízené studenty Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole B. Schwarzenberga Písek.

A sample from a photograph competition of award-winning shots taken through the mobile fluorescence microscope at the Fa­culty of Science Charles University in Prague, arranged by students of the Bedřich Schwarzenberg’s Forestry College and Se­condary Forestry School, Písek.