Borneo je ostrovem se zajímavou geomorfologií a překvapivě různorodou geologií. Oba faktory se spolu s historickým vývojem určujícím migrace druhů podílely na současné pestrosti bornejské flóry. Pozoruhodné funkční a taxonomické skupiny rostlin najdeme nejen v zapojeném lese, ale také nad horní hranicí lesa, v pobřežních prostředích, podél vodních toků a jinde. V krátkosti jsou představeny vybrané funční skupiny epifyty, epifyly, liány, masožravé rostliny s význačným rodem láčkovka, nezelené rostliny, rheofyty a alpinské rostliny, mezi kterými nalezneme i trávy temeprátních oblastí. Z pozoruhodných taxonomických skupin představujeme zázvory, áronovité, begonie a pěnišníky, které mají na Borneu jedno z center své diverzity.

Použitá a citovaná literatura:
Dančák M., Hroneš M., Sochor M., Kobrlová L., Hédl R., Hrázský Z., Vildomcová A., Sukri R. S. & Metali F. (2013): A new species of Thismia (Thismiaceae) from Brunei Darussalam, Borneo. Phytotaxa 125(1): 33–39.
Kier, G., Mutke, J., Dinerstein, E., Ricketts, T. H., Küper, W., Kreft, H., & Barthlott, W. (2005). Global patterns of plant diversity and floristic knowledge.Journal of Biogeography, 32(7): 1107–1116.
Merckx V. S. F. T. (ed.) (2013): Mycoheterotrophy: the biology of plants living on fungi. Springer, New York.

Borneo is an island with conspicuous geomorphology and variable geology. Both factors have contributed, along with histo­rical development determining species migrations, to the present richness of the flora of Borneo. Remarkable functional and taxonomic groups of herbs occur not only in closed forests, but also above the timber­line, in coastal and riparian habitats, and elsewhere. Selected functional groups are briefly introduced: epiphytes, epiphylles, rheophytes, carnivorous, achlorophyllous and alpine plants. From conspicuous taxonomic groups, we introduce gingers, aroids, begonias and rhododendrons.