Základní životní projevy mnoha druhů pavouků jsou stále zahaleny tajemstvím. Donedávna byl jedním z nich i slíďák lesostepní (Arctosa lutetiana, syn. Tricca lutetiana), který badatele překvapil nečekanými vlastnostmi – způsobem lovu počínaje, přes délku svého života a způsobem rozmnožování konče. Slíďák lesostepní je rozšířený prakticky po celé Evropě. Vyskytuje se od jižní Skandinávie po severní Řecko a od Francie po Ural; nenajdeme ho pouze na území Středozemí – nedávno publikovaný nález z Turecka (Bayram a kol. 2007) se zakládal na chybné determinaci, šlo o podobného slíďáka tbiliského (Arctosa tbilisiensis). Přestože tento pavouk žije v Ev­ropě, na území s nejdéle trvajícím arachnologickým výzkumem, dosud se o jeho biologii nevědělo prakticky nic.

Použitá a citovaná literatura:
BAYRAM A., DANIŞMAN T., SANCAK Z., YIĞIT N. & İ. ÇORAK 2007: Contributions to the spider fauna of Turkey: Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Aulonia albimana (Walckenaer, 1805), Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) and Pirata latitans (Blackwall, 1841) (Araneae: Lycosidae). Serket 10 (3): 77–81.
BUCHAR J. 2013a: Slíďáci a česká arachnologie I. Živa 61 (4): 184–188.
BUCHAR J. 2013b: Slíďáci a česká arachnologie II. Živa 61 (5): 240–243.
BUCHAR J. & J. ŽĎÁREK 1960: Die Arachnofauna der mittelbömischen Waldsteppe. Pavouci středočeské lesostepi. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1960 (2): 87–102.
DOLEJŠ P., KUBCOVÁ L. & BUCHAR J. 2008: Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36 (1): 202–203.
DOLEJŠ P., KUBCOVÁ L. & BUCHAR J. 2010: Courtship, mating and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 38 (3): 504–510.
DOLEJŠ P., KOŘÍNKOVÁ T., MUSILOVÁ J., OPATOVÁ V., KUBCOVÁ L., BUCHAR J. & KRÁL J. 2011: Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
DOLEJŠ P., BUCHAR J., KUBCOVÁ L. & SMRŽ J. 2014: Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae). Invertebr. Biol.: in press.
FORMAN M. & J. KRÁL 2010: Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých. Živa 58 (3): 128–130.
KRUMPÁLOVÁ Z. 2001: Pavúky (Araneae) zaplavovaného lužního lesa v meandri Horniacky včelín v inundačnom území rieky Moravy. Sb. Přír. klubu v Uh. Hradišti 5: 184–199.
KŮRKA A. 1997: The spider fauna of Bohemian peatbogs. Check-list of spider species found in the peatbogs of the Šumava Mts region. Acta Mus. Nat. Pragae 53 (1–2): 11–35.
PRACH F. K. 1860: Život pavouků pravých či předoucích (Araneae). Živa 8 (2): 80–93.
SADANA G. L. 1972: Mechanics of copulation in Lycosa chaperi Simon (Araneida: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 2 (5): 87–89.
STEINBERGER K.-H. 1986: Fallenfänge von Spinnen am Ahrnkopf, einem xerothermen Standort bei Innsbruck (Nordtirol, Österreich). Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck 73: 101–118.
TROPEK R. 2012: Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník. Erica 19: 101–108.
WIEBES J. T. 1956: Tricca lutetiana Simon, a rare spider, new to the Dutch fauna (Araneae, Lycosidae). Proc. Kon. Ned. Akad. Wet. (C) 59 (3): 405–415.
WIEBES, J. T. 1959: The Lycosidae and Pisauridae (Araneae) of the Netherlands. Zool. Verh. 42: 1–78.
WIEBES J. T. 1960: De Wolfspinnen van Meijendel (Araneae, Lycosidae en Pisauridae). Entomol. Ber. 20: 56–62, 69–74, 83–89.

Arctosa (syn. Tricca) lutetiana is a burrowing nocturnal extra-Mediterranean species of spiders (record from Turkey is a misidentification of A. tbilisiensis). As it preys passively inside its burrow, it has a prolonged life cycle. The mating period is in June. During copula­tion, males perform unique leg movements. Females spin only one egg sac (ca. 25 eggs) per season, the second egg sac is produced the following year.