V článku je zdůrazněn rozhodující význam školy moderní fyziologie rostlin založené Juliem Sachsem, který byl uveden do experimentálních metod fyziologie Janem Evangelistou Purkyněm jako jeho asistent v Praze. Dále jsou krátce charakterizováni nejdůležitější Sachsovi žáci z jeho rozhodujícího období působení na univerzitě ve Würzburgu a je zdůrazněno trvající působení Sachsových myšlenek až do současného období studia biologie rostlin.

Použitá a citovaná literatura:
Gimmler H. (1995): Julius von Sachs (1832–1897) Botaniker und Pflanzenphysiologe. In: Lebensbilder bedeutender Würzburger Professoren, Baumgart P. (editor), Verlag Degener und Co., Neustadt an der Aisch
Jahn I. (2000): Geschichte der Botanik, Akademischer Verlag, Heidelberg
Pringsheim E. G. (1932): Julius Sachs der Begründer der neueren Pflanzenphysiologie 1832–1897, Verlag Gustav Fischer, Jena

The decisive importance of the school of modern plant physiology established by Julius Sachs, who was introduced to the experimental methods of physiology by Jan Evangelista Purkyně as his assistant in Prague, is underscored in this article. The most important disciples of Julius Sachs as a professor in Würzburg are portrayed and the lasting influence of Sachs's ideas on plant biology is described.