Rezervaci Masai Mara proslavila především každoroční masová migrace pakoňů žíhaných (Connochaetes taurinus) a dalších kopytníků ze Serengeti (Tanzanie). Primární příčinou stěhování je střídání srážkového cyklu v rovníkové východní Africe a s tím související nabídka zelené potravy. Je ovšem obtížné určit přesný začátek či konec velkého stěhování – jde o neustále běžící cyklus, jehož jednotlivé fáze přecházejí plynule jedna v druhou. Navíc načasování migrací se rok od roku liší podle počasí i v řádu měsíců. Celá migrační trasa o délce zhruba 800 km má podobu nepravidelného oválu. Pohyb mnohatisícových až milionových stád přitahuje množství turistů z celého světa (druhé stěhování).

The Masai Mara reservation is famous for its annual mass migration of the Wilde­beest (Connochaetes taurinus) and other hoofed animals from the Serengeti (Tanza­nia). Its primary cause is the changing precipitation cycle in equatorial east Africa, and the related supply of green food. It is difficult to determine exactly the beginning and the end of the Great Migration – it is a constantly running cycle, and its ti­ming varies from year to year depending on weather conditions over a span of months. The entire route has a length of about 800 km. The movement of herds with hundreds of thousands to millions of animals attracts an ever-increasing number of tourists from around the world an­nually (the second migration).