Mor je zoonóza, jejíž epidemie sužují lidstvo od starověku. Od objevu bakteriálního původce moru A. Yersinem a S. Kitasatem uplynulo 120 let, během kterých byla tato choroba velmi dobře popsána jak z epidemiologického, tak z molekulárně mikrobiologického a evolučního hlediska. Studiem DNA izolované z ostatků obětí moru byl původce moru přímo prokázán u epidemií starých až 650 let. Vysoká mortalita při moru je dána neefektivním přenosem mezi hostiteli pomocí blechy jako vektoru.

Použitá a citovaná literatura:
Drancourt, M., Raoult, D. (2002). Molecular insights into the history of plague. Microbes and Infection 4(1): 105–109.
Harbeck, M., Seifert, L., a kol. (2013). Yersinia pestis DNA from skeletal remains from the 6(th) century AD reveals insights into Justinianic Plague. PLoS Pathog 9(5): e1003349.
Hinnebusch, B. J. (2005). The evolution of flea-borne transmission in Yersinia pestis. Curr Issues Mol Biol 7(2): 197–212.
Madigan, M. T., a kol.(2010). Brock biology of microorganisms, 13th edition, Benjamin Cummings
Prentice, M. B., Rahalison, L. (2007). Plague. Lancet 369(9568): 1196–207.
Ryan K. J., Ray C. G., editors (2004). Sherris medical microbiology: an introduction to infectious diseases, 4th edition, McGraw-Hill
Schaechter M., editor-in-Chief (2009). Encyclopedia of Microbiology,
3rd Edition, Academic Press
Zietz, B. P., Dunkelberg H. (2004). The history of the plague and the research on the causative agent Yersinia pestis. International Journal of Hygiene and Environmental Health 207(2): 165–178.

Plague is a zoonotic disease, the epidemics of which have troubled mankind since ancient times. During the last 120 years that have passed since the discovery of the plague bacillus Y. pestis by A. Yersin and S. Kitasato this infectious disease was de­scribed in detail, including its epidemiolo­gy, molecular microbiology and evolution. Ancient DNA isolated from the remains of plague victims have enabled us to establish Y. pestis as the causative agent in epidemics more than 650 years old. The high mortality of the plague is caused by an in­effective transfer by its flea vector.