Zbarvení hraje v životě zvířat zásadní roli a je často pod přísným dohledem přírodního a/nebo pohlavního výběru. Abychom mohli objektivně zhodnotit jeho vliv na životní strategie zvířat, je zaprvé důležité barvu správně měřit a zadruhé nahlížet na ni zrakovým aparátem zainteresovaného pozorovatele. Obě tyto metody popisujeme na příkladu ptáků, konkrétně hodnocení mimeze parazitických vajec.

Použitá a citovaná literatura:
Antonov A., Avilés J. M., Stokke B. G., Spasova V., Vikan J. R., Moksnes A., Yang C. C., Liang W., Røskaft E. 2011: Egg discrimination in an open nesting passerine under dim light conditions. Ethology, 117: 1128–1137 (doi:10.1111/j.1439-0310.2011.01969.x).
Cuthill I. C., Partridge J. C., Bennett A. T. D., Church S. C., Hart N. S., Hunt S. 2000: Ultraviolet vision in birds, Advances in the Study of Behaviour, 29: 159–214.
Honza M. a Polačiková L. 2008: Experimental reduction of ultraviolet wavelengths reflected from parasitic eggs affects rejection behaviour in the blackcap Sylvia atricapilla. The Journal of Experimental Biology, 211: 2519–2523.
Honza M., Procházka P., Morongová K., Čapek M., Jelínek V. 2011: Do nest light conditions affect rejection of parasitic eggs? A test of the light environment hypothesis. Ethology, 117: 539–546 (doi:10.1111/j.1439-0310.2011.01900.x).
Honza M., Šulc M., Jelínek V., Požgayová M., Procházka P. 2014: Brood parasites lay eggs matching the appearance of host clutches. Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences, 281: 20132665. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.2665.
Hunt S., Bennett A. T. D., Cuthill I. C., Griffiths R. 1998: Blue tits are ultraviolet tits. Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences, 265: 451–455.
Moreno J., Morales J., Lobato E., Merino S., Tomás G., Martínez de la Puente J. 2005: Evidence for the signaling function of egg color in the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca. Behavioral ecology, 16: 931–937.
Siefferman L. a Hill G. E. 2005: Evidence for sexual selection on structural plumage coloration in female eastern bluebirds (Sialia sialis). Evolution, 59: 1819–1828.
Stoddard M. C. a Prum R. O. 2008: Evolution of Avian Plumage Color in a Tetrahedral Color Space: A Phylogenetic Analysis of New Word Buntings, The American Naturalist, volume 171, 755–776.

Colouration plays a very important role in the life of animals and its evolution is often under natural and/or sexual selec­tion. For objective assessment of the in­fluence of colouration on animal life strategies the colour should be measured properly and evaluated from the perspecti­ve of the studied species. These methods are briefly descri­bed based on the example of birds, specifically on the mimicry of parasitic eggs.