Tropické deštné lesy jihovýchodní Asie jsou známé vysokou druhovou i morfologickou diverzitou rostlin a stromy jsou logicky klíčovou složkou tohoto ekosystému. Ostrov Borneo, se svými přibližně 3 000 druhy dřevin, není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Determinace druhů je zde právě kvůli vysoké diverzitě mimořádně složitým a komplexním úkolem, který vyžaduje mnohem větší úsilí než při práci v temperátních ekosystémech. Kromě běžných znaků se při určování tropických dřevin využívají i speciální znaky, jako je např. zásek do borky, barva exudátu či charakteristická vůně. Článek v krátkosti představuje jak významné stromové dominanty deštných lesů Bornea, jako jsou dvoukřídláčovité, tak i další čeledi stromů, jejichž zástupci jsou v lesích bohatě zastoupeni. Zajímavý je také výskyt evolučně starých linií, které nesou primitivní znaky krytosemenných rostlin. Tento článek uzavírá čtyřdílný seriál o tropických lesích Bornea.

Použitá a citovaná literatura:
Appanah, S. a Turnbull, J. M. (1998). A review of Dipterocarps: taxonomy, ecology, and silviculture. CIFOR.
Heywood, V. H., ed. (1993). Flowering plants of the World. Oxford University Press, New York.
LaFrankie, J. (2010). Trees of tropical Asia. An illustrated guide to diversity. Black Tree Publications, Inc., Phillipines.
Primack, R. a Corlett, R. (2005). Tropical rain forests. An ecological and biogeographical comparison. Blackwell Science Ltd.
http://www.nativetreesociety.org/worldtrees/sea_ei/borneo_ii.htm (maximální výšky stromů)

The tropical rain forests of south-east Asia are famous for their tall plant species and morphological diversity, with trees forming a key component of this ecosystem. The island of Borneo with more than 3,000 species of woody plants is no exception. Due to this high diversity, species identifi­cation is a very demanding and complex task, especially in comparison with tempe­rate ecosystems. Apart from traditional characteristics, special traits are also useful for identification, e.g. bark slash and the resulting colour of exudate or typical odour. This article concludes the four-part series and presents a brief overview of do­minant tree families of the tropical forests of Borneo including Dipterocarpaceae. The remarkable ancient evolutionary lineages are also introduced.