Entomologická nomenklatura obsahuje nesčetné množství názvů odvozených od jmen antických mytologických postav. Zoologové již od doby Carla Linného s oblibou přidělovali takováto jména zvláště motýlům a broukům. Jména bývala často tvořena bez motivu, jindy entomologové brali ohled na vztah živočicha a mýtické postavy (vzhled, chování, region). Pátý díl seriálu představuje alespoň výběr příkladů.

Výběr z literatury:
An accentuated List of the british Lepidoptera, with Hints on the Derivation of the Names. London, Ent. Soc. Oxford Cambridge 1858
Brown R. W. (1978) Composition of Scientific Words. Washington, Smithsonian Books. ISBN 1-56098-848-7.
Emmet A. M. (1991) The Scientific Names of the British Lepidoptera. Their History and Meaning. Colchester, Harley Books
Hürter H.-A. (1998) Die wissenschaftlichen Schmetterlingsnamen. Bottrop, Pomp. ISBN 3-89355-176-X
Jaeger E. C. (1962) A Source-Book of Biological Names and Terms. Springfield, Ch. C. Thomas
Macholán L. (2011) Stručný výklad motýlích jmen antického původu. 2. vyd. Brno, MU. ISBN 978-80-210-5452-3
Spuler A. (1919) Die Schmetterlinge Europas. Band 1. Stuttgart
Yancey P. H. (1999) Origins from Mythology of Biological Names and Terms. Greenwood, Miss. Print. Co. ISBN 0-9672426-0-6

Entomological nomenclature contains an enormous number of names derived from the names of ancient mythological characters. Ever since Carl Linne's times zoologists have liked giving such names to butterflies and beetles. The names were often formed without any motives, other times entomologists considered the relationship between the animal and the mythological character (appearance, behaviour or region). The fifth part of the series presents at least some selected names of insects.