Použitá a citovaná literatura:
Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. a kol. (2007) Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření Vlašim. Český svaz ochránců přírody Vlašim, 672 str. 
Hanel L. (1995) Metodika sledování výskytu vážek /Odonata/. Český ústav ochrany přírody, Praha, 78 str. 
Hanel L. (1995) Vážka jasnoskvrnná v přírodní rezervaci Podlesí. Živa 3: 125
Hanel L. (1996) Příspěvek k poznání fauny vážek (Odonata) Podblanicka. Bohemia centralis 24 (1995): 187–207
Hanel L. (1998) Společenstvo vážek rybníka Záhorský. Sborník vlastivěd. prací z Podblanicka 36: 237–247
Hanel L. (1999) Vážky Podblanicka. ČSOP Vlašim, Muzeum okresu Benešov, 96 str. 
Hanel L. (1999) Vážky přírodní rezervace Podlesí v CHKO Blaník. Sborník z mezinárodního semináře Vážky 1999, ZO ČSOP Vlašim, 53–59
Hanel L. (2000) Vliv zatmění slunce na aktivitu vážek. Sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko 30–33
Hanel L. (2010) Poznámka ke kanibalismu imag vážek (Odonata). In: Dolný A., Harabiš F. (eds.) 2010. Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů v Podyjí. ZO ČSOP Vlašim, str. 121–126
Hanel L., Pavluková J. (2010) Nově zjištěné druhy vážek (Odonata) pro Podblanicko. In: Dolný A., Harabiš F. (eds.) 2010. Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů v Podyjí. ZO ČSOP Vlašim, str. 68–76
Hanel L., Zelený J. (2000) Vážky (Odonata): výzkum a ochrana. ZO ČSOP Vlašim, 240 str.