Článek představuje dlouhodobý výzkum vodního hmyzu, především jepic (Ephemeroptera), pošvatek (Plecoptera) a chrostíků (Trichoptera), v České republice. V jeho více než stoleté historii jsou určitými milníky období přelomu 19. a 20. stol. a práce F. Klapálka a druhá polovina minulého století, kdy probíhal organizovaný faunistický výzkum vedený V. Landou a M. Zelinkou. Data a materiál nashromážděné během celého tohoto období nyní umožňují provést unikátní porovnání výskytu druhů v současnosti a minulosti na stovkách lokalit po celé České republice. Jeho výsledky přinášejí cenné informace o vývoji společenstev vodního hmyzu.

This article presents long-term investigation into aquatic insects, particularly mayflies (Ephemeroptera), stoneflies (Ephemeroptera) and caddisflies (Trichoptera), in the Czech Republic. Within its more than hundred-year history, two milestones can be recognised: the turn of the 20th century with the famous work of F. Klapálek, and the second half of the last century with extended faunistic research conducted by V. Landa and M. Zelinka. The data and material gathered during the entire period enable us to compare species distribution at hundreds of localities covering the whole Czech Republic over the hundred years. The results show valuable information on the development of communities of aquatic insects.