Seznam v článku uvedených druhů, s autory popisů:
hálčivec Fragariocoptes setiger (Nalepa 1894)
vlnovník Essigův – Acalitus essigi (Hassan 1928)
trouchomilka skvrnitá – Xylomyia maculata (Meigen 1804)
kopinatka Earomyia lonchaeoides Zetterstedt, 1848
vrtule velkohlavá – Ceratitis capitata (Wiedemann 1824)
octomilka Acletoxenus formosus (Loew 1864)

Použitá a citovaná literatura:
Buhr H. (1964) Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und Phytocecidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas. A.-M. VEB Fischer, Jena, 761 str.
Davis R., Flechtmann C. H. W., Boczek J. H., Barke H. E. (1982) Catalogue of Eriophyid Mites (Acari: Eriophyoidea). Agricultural University Press, Varšava, 254 str.
Farkač J., Král D., Škorpík M. [eds.] (2005) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 str.
Chyzer K. (1896) Fauna regni Hungariae 3. Arachnoidea. Termesztudományi Társulat, Budapešť, 18 str.
Kinkorová J. (2006) Ceratitis capitata (Wiedemann 1824) – vrtule velkohlavá. In: Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Český svaz ochránců přírody, Praha, str. 320
Krczal H. (1969) Untersuchungen zur Biologie und Bekampfung der Brombeergallmilbe Eriophyes essigi Hassan. Erwerbsobstbau (Berlin) 11: 239–242
Máca J. (1980) Czechoslovak Drosophilidae (Diptera) with micropubescent arista. Acta Univ. Carol., Biol. (1977): 337–342
Máca J. (2004) Dvoukřídlí (Diptera). In: M. Papáček (ed.): Biota Novohradských hor. Modelové taxony, společenstva a biotopy. Pedag. fakulta Jihočeské univerzity, Č. Budějovice, str. 207–213
Máca J., Kubík Š., Barták M. (2005) Drosophilidae. In: M. Barták, Kubík Š. (eds.) Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Czech Agricultural University, Praha, str. 349–354
Máca J. (2012) Nové nálezy hálek (zoocecidií) v jižních Čechách. Sbor. Jihoč. muzea, Přír. vědy 52: 202
Mocek B., Mikát M. (2010) Faunistic records from the Czech Republic – 295. Diptera: Xylomyidae. Klapalekiana 46: 141
Morge G. (1962) Monographie der palaearktischen Lonchaeidae (pars 4). Beitr. Ent. 12: 318–434
Thalhammer J. (1899) Fauna regni Hungariae 3. Arthropoda: Diptera. Termesztudományi Társulat, Budapešť, 76 str.