Hmyzí hormonální soustava se skládá z několika typů žláz produkujících tři různé druhy hormonů – ekdysteroidy, juvenilní hormony a peptidické neurohormony. Struktura, funkční koordinace a vzájemné vztahy v této soustavě představují dobře organizovaný řídicí systém, který v zásadě pracuje stejně jako hormonální soustava obratlovců: řídí prakticky všechny životní projevy hmyzu. Jedna skupina hmyzích metabolických neurohormonů – adipokinetické hormony – hraje důležitou roli v odpovědi organismu na stresové podmínky. Tyto hormony zajišťují mobilizaci energetických zdrojů, stimulují pohybovou aktivitu, zvyšují činnost srdce, aktivují imunitní systém a nedůležité procesy odsouvají na pozdější dobu. Touto koordinovanou činností umožňují hmyzímu organismu vyrovnávat se s nepříznivými podmínkami vnějšího prostředí a podílet se tak na udržování homeostázy vnitřního prostředí.

Použitá a citovaná literatura:
Bednářová A., Krishnan N., Cheng I. C., Večeřa J., Lee H. J., Kodrík D. (2013) Adipokinetic hormone counteracts oxidative stress elicited in insects by hydrogen peroxide: in vivo and in vitro study. Physiol. Entomol. 38: 54–62
Gäde G., Auerswald L. (2003) Mode of action of neuropeptides from the adipokinetic hormone family. Gen. Comp. Endocrinol. 132: 10–20
Gäde G., Hoffmann K. H., Spring J. H. (1997) Hormonal regulation in insects: facts, gaps, and future directions. Physiol. Rev. 77: 963–1032
Goldsworthy G. J. (1983) The endocrine control of flight metabolism in locusts. Adv. Insect Physiol. 17: 149–204
Goldsworthy G. J., Opoku-Ware K., Mullen, L. M. (2002) Adipokinetic hormone enhances laminarin and bacterial lipopolysaccharide-induced activation of the prophenoloxidase cascade in the African migratory locust, Locusta migratoria. J. Insect Physiol. 48: 601–608
Goldsworthy G. J., Mullen L. M., Opoku-Ware K., Chandrakant S. (2003) Interactions between the endocrine end immune systems in locusts. Physiol. Entomol. 28: 54–61
Kodrík D. (2008) Adipokinetic hormone functions that are not associated with insect flight. Physiol. Entomol. 33: 171–180
Kodrík D., Goldsworthy G. J. (1995) Inhibition of RNA synthesis by adipokinetic hormones and brain factor(s) in adult fat body of Locusta migratoria. J. Insect Physiol. 4: 127–133
Kodrík D., Vinokurov K., Tomčala A., Socha R. (2012) The effect of adipokinetic hormone on midgut characteristics in Pyrrhocoris apterus L. (Heteroptera). J. Insect Physiol. 58: 194–204
Kodrík D., Socha R., Šimek P., Zemek R., Goldsworthy G. J. (2000) A new member of the AKH/RPCH family that stimulates locomotory activity in the firebug, Pyrrhocoris apterus (Heteroptera). Insect Biochem. Mol. Biol. 30: 489–498
Krishnan N., Kodrík D. (2012) Endocrine control of oxidative stress in insects. In: Farooqui T., Farooqui A.A. (Eds.) Oxidative Stress in Vertebrates and Invertebrates: Molecular Aspects of Oxidative Stress on Cell Signalling, Wiley-Blackwell, New Jersey, pp. 261–270
Park Y., Kim Y. J., Adams M. E. (2002) Identification of G protein-coupled receptors for Drosophila PRXamide peptides, CCAP, corazonin, and AKH supports a theory of ligand-receptor coevolution. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99: 11423–11428
Socha R., Kodrík D., Zemek R. (1999) Adipokinetic hormone stimulates insect locomotor activity. Naturwissenschaften 88: 85–86
Van der Horst D. J., Van Marrewijk W. J. A., Diederen H. B. (2001) Adipokinetic hormones of insect: release, signal transduction, and responses. Int. Rev. Cytol. 211: 179–240
Večeřa J., Krishnan N., Alquicer G., Kodrík D., Socha R. (2007) Adipokinetic hormone-induced enhancement of antioxidant capacity of Pyrrhocoris apterus hemolymph in response to oxidative stress. Comp. Biochem. Phys. C 146: 336–342

The insect hormonal system consists of several types of endocrine glands which produce three different hormones – ecdysteroids, juvenile hormones and peptidic neurohormones. The structure, functional co-ordination and mutual relationships within the system are a well organised control system resembling the hormonal system of vertebrates: it controls practically all aspects of insect life. One group of insect metabolic neurohormones called adipokinetic hormones plays an important role in the defence of the insect organism against stress. Those hormones control energy mobilization, stimulate locomotory activity and the heart beat, activate the immune system and postpone less important processes for later. That sophisticated system helps the insect organism to cope with negative environmental conditions and to retain the body homeostasis.