Hrobaříci jsou malá skupina brouků patřící do čeledi mrchožroutovití (Silphidae), která má na světě okolo 190 druhů. Centrem jejich rozšíření je palearktická oblast. Mezi hrobaříky ale najdeme jak zástupce s rozsáhlým areálem výskytu, tak i druhy endemické. Tito brouci žijí na různých biotopech, ale jsou si vzhledově podobní. Vyvinula se u nich naprosto jedinečná péče o potomstvo, kdy se dospělci starají o své larvy. Ze způsobu života hrobaříků a vzájemných potravních vztahů tak přímo vyplývá význam a užitečnost těchto brouků. Odklízením mršin a urychlováním rozkladných procesů jsou velmi prospěšní.

Použitá a citovaná literatura:
Anderson R. S. (1982) Resource partitioning in the carrion beetle (Coleoptera: Silphidae) fauna of southern Ontario:ecological and evolutionary considerations. Canadian Journal of Zoology 60: 1314–1325
Arnett R. H. (1950) The Silphidae of the Philippine Islands. Proceedings of the Entomological Society of Washington 52, 63–69
Farkač J., Král D., Škorpík M. [eds.] (2005) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, 760 str.
Hatch M. H. (1928) Silphidae II, str. 63–244. In: Schenkling S. (ed.): Coleopterorum Catalogus, Pars 95. Berlin: W. Jung, 244 str.
Ji Y. (2012) The carrion beetles of China (Coleoptera: Silphidae). China Forestry Publishing House, Beijing, 2012: i-x, 1–309 [Zoological Record Volume 149]
Kalinová B., Podskalská H., Růžička J., Hoskovec M. (2009) Irresistible bouquet of death – how are burying beetles (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorus) attracted by carcasses. Naturwissenschaften 96: 889–899
Peck S. B. (2001) 21. Silphidae Latreille, 1807, str. 268–271. In: Arnett R. H., Thomas M. C. (Eds), American Beetles, Volume 1: Archostemata, Myxophaga, Adephaga, Polyphaga: Staphyliniformia. CRC Press, Boca Raton, London, New York & Washington, xv + 443 str.
Portevin G. (1926) Le grands nécrophages du globe, Silphini-Necrodini-Necrophorini. Encyclopédie Entomologique (Série A), Vol. 6. Lechevalier, Paris, 296 str.
Růžička J. (2005) Coleoptera: Agyrtidae, Silphidae. Folia Heyrovskyana, Icones insectorum Europeae centralis 3: 1–9
Růžička J., Schneider J. (2003) Interesting distributional records of Agyrtidae and Silphidae (Coleoptera) from the Palearctic and Oriental region. Klapalekiana 39: 307–311
Růžička J., Schneider J. (2004) Family Silphidae Latreille, 1807, str. 229–237. In: Löbl I., Smetana A. (eds): Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea, Apollo Books, Steensrup, 942 str.
Sikes D. S., Madge R. B., Newton A. F. (2002) A Catalogue of the Nicrophorinae (Coleoptera, Silphidae) of the world. Zootaxa, 65: 1–304
Šustek Z. (1981) Mrchožroutovití Československa (Coleoptera, Silphidae). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Klíče k určování hmyzu 2: 1–47

Burying beetles are a small group of beetles, belonging to the carrion beetle family (Silphidae), which has around 190 species worldwide. The centre of their distribution is the Palearctic region. While some species are widely distributed, others are endemics with narrow distribution range. Burying beetles live in different habitats, but they are phenotypically similar. They also have developed unique care for offspring when adults care for their larvae. Their necrophore way of life and mutual food relationships directly highlight the importance and usefulness of these beetles. The major ecological importance of burying beetles lies in the removal of carcasses and acceleration of degradation processes.