Muchničky jsou známy v mnoha oblastech jako trapiči člověka i dobytka, ale také jako přenášeči parazitárních onemocnění, z nichž nejvýznamnější je říční slepota. Muchnička Simulium colombaschense byla v minulosti považována za jeden z nejnebezpečnějších druhů v rámci čeledi, protože na následky napádaní samičkami tohoto druhu uhynuly na Balkánském polostrově desetitisíce kusů dobytka. V současnosti se však zdá, že může být považována za ohrožený druh, především v důsledku regulace velkých řek. Podle předběžných výsledků analýzy polytenních chromozomů představuje S. colombaschense komplex druhů s menšími areály. Typová lokalita druhu S. colombaschesne byla zničena po přehrazení Dunaje v oblasti Železných vrat a následně z této oblasti postupně zmizelo i S. colombaschense. Podobný osud může v blízké době postihnout, nebo už postihl také další blízce příbuzné druhy z tohto komplexu.

Použitá a citovaná literatura:
Jedlička L. (1988) Simuliosis in Pannonian Lowland, In: Medical and Veterinary Dipterology. ČSVTS, České Budějovice: 194–197
Jedlička L., Halgoš J. (1981) Denný a ročný index napádania muškovitých (Simuliidae) v Bratislave. Zborník VI. celoštátnej zoologickej konferencie, Bratislava: 285–288
Jedlička L., Halgoš J. (1982) Daily biting rate of black flies on horses in the Danubian lowlands (Diptera: Simuliidae). Wiadomosci parazytologiczne 28: 37–40
Malmqvist B., Wotton R. S., Zhang Y. X. (2001) Suspension feeders transform massive amounts of seston in large northern rivers. Oikos 92: 35–43
Post R. J., Mustapha M., Krueger A. (2007) Taxonomy and inventory of the cytospecies and cytotypes of the Simulium damnosum complex (Diptera: Simuliidae) in relation to onchocerciasis. Tropical Medicine and International Health 12: 1342–1353
Tömösváry E. (1885) Die Kolumbaczer Mücke. Im Auftrage des Königl. ung. Ministeriums f. Ackerbau, Industrie und Handel verfasst. Ung. Weisskirchen
Živković V. (1955) Morfološka i ekološka ispitivanja simulida Dunava s naročitim osvrtom na golubačku mušicu. Srpska Akad. Nauka, Beograd

Black flies (Simuliidae) are known in several areas as pests to humans and cattle, but also as transmitters of parasitic diseases, among which river blindness is the most important. In the past, the black fly Simulium colombaschense was considered to be one of the most dangerous species of the family, because it caused the death of tens of thousands of cattle in the Balkan peninsula. However, at present it seems that it can be considered an endangered species, especially due to large river regulation. Moreover, according to preliminary analysis of polytene chromosomes S. colombaschense is a complex of species with smaller distribution areas. The type locality of S. colombaschense was destroyed after the Danube was dammed in the Iron Gate region and subsequently S. colombaschense disappeared from this area. In the near future the same might possibly happen, or has already happened as to other species from this complex.