Predace semen je strategie, kdy živočich za účelem obživy napadá a zničí mnoho semen rostlin. V tomto krátkém sdělení přibližujeme aktuální poznatky o střevlíkovitých predátorech semen po uvolnění z rostliny. Střevlíkovití brouci zpravidla preferují semena odpovídající velikosti jejich těla, výběr druhů preferovaných semen je však pro daný druh střevlíka typický a během sezony se nemění. Během sezony značně kolísá množství spotřebovaných semen, za optimálních podmínek vysoké hojnosti a aktivity brouků může být denně zničeno až 1 000 semen na ploše 1 m2. Střevlíkovití přitom preferují semena hvězdnicovitých rostlin (Asteraceae), jako jsou pampelišky (Taraxacum sect. Ruderalia) nebo pcháč oset (Cirsium arvense), dále semena brukvovitých (Brassicaceae), jako je kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris). Střevlíkovití tak přispívají k udržení biologické rovnováhy.

Použitá a citovaná literatura:
Hölldebler B, Wilson E. O. (1990) The Ants. Springer, Berlin.
Honěk A., Lundgren J. G., Saska P., Honěk A. (2013) Molecular approach to describing a seed-based food web: the post-dispersal granivore community of an invasive plant. Ecology and Evolution 3: 1642–1652
Honěk A., Martinková Z., Saska P., Koprdová S. (2009) Role of post-dispersal seed and seedling predation in establishment of dandelion (Taraxacum agg.) plants. Agriculture, Ecosystems & Environment 134: 126–135
Honěk A., Martinková Z., Saska P., Pekár S. (2007) Size and taxonomic constraints determine the seed preferences of Carabidae (Coleoptera). Basic and Applied Ecology 8: 343−353
Honěk A., Saska P., Martinková Z. (2006) Seasonal variation in seed predation by adult carabid beetles. Entomologia Experimentalis et Applicata 118: 157−162
Martinková Z. (2005) Pre-dispersal predation of Taraxacum officinale (dandelion) seed. Journal of Ecology 93: 335–344
Martinková Z., Saska P., Honěk A. (2006) Consumption of fresh and buried seed by ground beetles (Coleoptera: Carabidae). European Journal of Entomology 103: 361−364
Saska P., Vodde M., Heijerman T., Westerman P., van der Werf W. (2007) The significance of a grassy field boundary for the spatial distribution of carabids within two cereal fields. Agriculture, Ecosystems & Environment 122: 427−434
Saska P., van der Werf W., de Vries E., Westerman P. (2008) Spatial and temporal patterns of carabid activity-density in cereals do not explain levels of predation on weed seeds. Bulletin of Entomological Research 98: 169−181

Seed predation is a strategy where an animal attacks and kills the seeds of plants. In this contribution we report on the latest knowledge on carabid beetles (Carabidae) feeding on seeds after dispersal from the plant. In general, carabid beetles prefer seeds of appropriate size to their body size, but the selection of seed species is species-specific and remains stable across the season. The consumption considerably varies throughout the year, and under optimal conditions the carabid beetles may destroy up to 1000 seeds per 1 m2. Carabid beetles prefer seeds of Asteraceae, such as Dandelion (Taraxacum) or Canadian Thistle (Cirsium arvense), and of Brassicaceae, such as the Shepherd’s Purse (Capsella bursa-pastoris). In this way the carabid beetles contribute to the balance in ecosystems.