Někteří zástupci třídy hmyzu patří k chladově nejodolnějším organismům na Zemi. Přežijí podchlazení až pod -50°C nebo kompletní zmrznutí (přeměnu tělní vody na led). Dokonce je dokážeme, jako celé komplexní organismy, téměř neomezeně dlouho skladovat v kapalném dusíku. Výzkum principiální podstaty této výjimečné schopnosti hmyzu může přinést poznatky využitelné pro praktické technologie kryokonzervaze biologického materiálu.

Použitá a citovaná literatura:
Barnes B. M. (1989) Freeze avoidance in a mammal: body temperatures below 0 degree C in an Arctic hibernator. Science 244: 1593–1595Bellen H. J., Tong C., Tsuda H. (2010) 100 years of Drosophila research and its impact on vertebrate neuroscience: a history lesson for the future. Nature Reviews, Neuroscience 11: 514–522
Carrasco M., Buechler S. A., Arnold R. J., Sformo T., Barnes B. M., DeVries A.L. (1971) Glycoproteins as biological antifreeze agents in Antarctic fishes. Science 11, 1152-1155.Duman J. G. (2012) Investigating the deep supercooling ability of an Alaskan beetle, Cucujus clavipes puniceus, via high throughput proteomics. Journal of Proteomics 75: 1220–1234
Holmstrup M., Somme L. (1998) Dehydration and cold hardiness in the arctic collembolan Onichiurus arcticus Tullberg 1876. J. Como. Physiol. B 168: 197–203
Košťál V., Korbelová J., Rozsypal J., Zahradníčková H., Cimlová J., Tomčala A., Šimek P. (2011) Long-term cold acclimation extends survival time at 0°C and modifies the metabolomic profiles of the larvae of the fruit fly Drosophila melanogaster. PLoS ONE 6(9): e25025
Košťál V., Zahradníčková H., Šimek P. (2011) Hyperprolinemic larvae of the drosophilid fly, Chymomyza costata, survive cryopreservation in liquid nitrogen. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 108: 13035–13040
Košťál V., Šimek P., Zahradníčková H., Cimlová J., Štětina T. (2012) Conversion of the chill susceptible fruit fly larva (Drosophila melanogaster) to a freeze tolerant organism. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 109: 3270–3274
Krogh A. (1929) The progress of physiology. The American Journal of Physiology 90: 243–251
Storey K. B., Storey J. M. (1986) Freeze tolerance and intolerance as strategies of winter survival in terrestrially-hibernating amphibians. Comparative Biochemistry and Physiology 83A: 613–617

Some insects are to the most cold-tolerant organisms on Earth. They survive supercooling down to -50°C or complete freezing (transition of body water to ice). Moreover, we can store the insect organism in its whole complexity in liquid nitrogen almost indefinitely. Research on the principles behind this exceptional ability of insects can provide knowledge that will be useful for the development of practical protocols for the cryopreservation of biological material.