Hmyz sající krev svých hostitelů často přenáší i původce různých, více či méně závažných onemocnění, čímž představuje hrozbu, ale současně poskytuje dokonalou ukázku biologické adaptace a evolučního závodu s obranou hostitele i s triky přenášených patogenů. Článek stručně představuje vybrané zástupce krevsajícího hmyzu (např. blechy, vši, ovády, kloše, štěnice, komáry) z území České republiky i vyskytující se v různých částech světa, jejich způsob života a jimi přenášené původce onemocnění.

Insects sucking the blood of their hosts often transmit the agents of various serious diseases, which pose a threat, but which at the same time provide a perfect example of biological adaptation and the endless evolutionary race against the host's defences with tricks involving transmitted pathogens. This article briefly presents some selected representatives from these blood-sucking insects (e.g. fleas, lice, horseflies, bedbugs, keds and mosquitoes) in the Czech Republic and occurring elsewhere in various parts of the world, their way of life and the aetiological agents which they transmit.