Střevlík uherský (Carabus hugaricus hungaricus) je druhem dlouhostébelných panonských stepí. Patří mezi zvláště chráněné brouky a je rovněž druhem evropsky významným. V České republice přežívá už pouze na Pouzdřanské stepi a na Pálavě. V článku shrnujeme výsledky výzkumů jeho stanovištních preferencí, demografie a mobility, diskutujeme možnosti jeho ochrany a zároveň se dotýkáme bolestivého tématu ochranářské péče o lokality tohoto druhu.

Použitá a citovaná literatura:
Bérces S., Elek Z. (2013) Overlapping generations can balance the fluctuations in the activity patterns of an endangered ground beetle species: long-term monitoring of Carabus hungaricus in Hungary. Insect Conservation and Diversity 6: 290–299
Čížek L., Hauck D., Pokluda P. (2012) Contrasting needs of grassland dwellers: habitat preferences of endangered steppe beetles (Coleoptera) Journal of insect conservation 16: 281–293. "http://scholar.google.cz/citations?view_op=view_citation&hl=cs&user=axAXg-YAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=axAXg-YAAAAJ:roLk4NBRz8UC"
Elek Z., Drag L., Pokluda P., Čížek L., Bérces S. (2014) Dispersal of individuals of the flightless grassland ground beetle, Carabus hungaricus (Coleoptera: Carabidae), in three populations and what they tell us about mobility estimates based on mark-recapture. European Journal of Entomology 111 (5): In press
Farkač J., Král D., Škorpík M. [eds] (2005) Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha
Holuša J., Kočárek P., Marhoul P., Skokanová H. (2012) Platycleis vittata (Orthoptera: Tettigoniidae) in the northwestern part of its range is close to extinction: is this the result of landscape changes? Journal of insect conservation 16: 295–303
Miklín J. (2012) Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích. RegioM 2012. Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov, 4–9. http://www.rmm.cz/regiom/2012/regiom_2012.pdf
Müllerová J., Szabó P., Hédl R. (2014) The rise and fall of traditional forest management in southern Moravia: A history of the past 700 years. Forest Ecology and Management 331: 104–115
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2012) Importance of marginal habitats for grassland diversity: fallows and overgrown tall‐grass steppe as key habitats of endangered ground‐beetle Carabus hungaricus. Insect Conservation and Diversity 5: 27–36
Reed D. H., Hobbs G. R. (2004) The relationship between population size and temporal variability in population size. Animal conservation 7: 1–8
Reed D. H., O'Grady J. J., Brook B. W., Ballou J. D., Frankham R. (2003) Estimates of minimum viable population sizes for vertebrates and factors influencing those estimates. Biological conservation 113: 23–34

The Carabus hungaricus ground beetle is a highly endangered, dry-grassland specialist listed in the EU Habitats Directive. In the Czech Republic, the beetle survives on the last two sites including the Pouzdřany steppe, and the Pálava hills. Here we report results of extensive mark-recapture studies of this species, including its habitat preference, demography, and dispersal abilities. Furthermore, we discuss the options for its conservation and conservation management of the two inhabited sites.