V článku jsou popsány různé moderní techniky, které lze využít pro studium biologických objektů v jantaru. Jde především o digitální fotografii v denním a infračerveném světle, skenování ve stolních skenerech, optickou a elektronovou mikroskopii, konfokální mikroskopii, mikroradiografii a rentgenovou mikrotomografii. Kombinace těchto technik může přispět k hlubšímu poznání fosilních inkluzí v jantaru.

Použitá a citovaná literatura:
BRASIER, M., COTTON, L., YENNEY, I. First report of amber with spider webs and microbial inclusions from the earliest Cretaceous (c. 140 Ma) of Hastings, Sussex. Journal of the Geological Society. 2009, vol. 166, s. 989–997.
COMPTON, S. G., BALL A, D., COLLINSON, M. E., HAYES, P., RASNITSYN, A. P., ROSS, A. J. Ancient fig wasps indicate at least 34 Myr of stasis in their mutualism with fig trees. Biol Lett. 2010, vol. 6, s. 838–842.
DAMMER, J., HOLY, T., JAKUBEK, J. In-vivo real-time X-ray mu-imaging. Nuclear Physics Methods and Aaccelerators in Biology and Medicine. 2007, vol. 958, s. 136–138.
DAMMER, J., WEYDA, F. Mikroradiografie biologických objektů pixelovými detektory. Živa. 2008, vol. 6, s. 286–288.
DAMMER, J., WEYDA, F., SOPKO, V., JAKŮBEK, J. The use of contrast agent for imaging biological samples. Journal of Instrumentation. 2011, vol. 6, issue 01, C01096-C01096, DOI: 10.1088/1748-0221/6/01/C01096
DAMMER, J., WEYDA, F., BENEŠ, J., SOPKO, V., JANDEJSEK, I., PFLEGEROVÁ, J. High resolution radiography of amber with pixel detectors. Journal of Instrumentation, 2013, vol. 8, C03024, s. 1–6.
FRALLICCIARDI, P., DAMMER, J., WEYDA, F., JAKŮBEK, J., VAVŘÍK, D., POSPÍŠIL, S. Real-Time X-Ray 2-D and 3-D Micro-Imaging of Living Animals with Medipix2 Single Photon Counting Detector. Conference Proceedings, IEEE NSS/MIC, 2008, s M10–112.
GARWOOD, R., SUTTON, M. X-ray micro-tomography of Carboniferous stem-Dictyoptera: new insights into early insects. Biology Letters. 2010, vol. 6, s. 699–702.
GRIMALDI, D., BONWICH, E., DELANNOY, M., DOBERSTEIN, S. Electron Microscopic Studies of Mummified Tissues in Amber Fossils. Am. Mus. Nov. Am. Museum of Natural History, New York, 1994, vol. 3097, 31 s.
GRIMALDI, D. Amber – Window to the Past. Am. Museum of Natural History, New York,1996.
HOWELL, G. M. E., FARWELL, D. W., JORGE VILLAR, S. E. Raman microspectroscopic studies of amber resins with insect inclusions. Spectrochimica Acta Part A. 2007, vol. 68, s.1089–1095.
LARSSON, S. G. Baltic Amber, a Paleobiological Study. Entomonograph. 1978, vol. 1, 192 s.
MIERZEJEWSKI, P. On application of scanning electron microscope to the study of organic inclusions from the Baltic amber. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 1976, vol 66, issue 3, s. 291–295.
MIERZEJEWSKI, P. Electron microscopy study on the milky impurities covering arthropod inclusions in the Baltic amer. Prace Muzeum Zemi. Prace Geologicne. 1978, vol. 28, s 79–84.
NEDĚLA, V., WEYDA, F., ČERNOCH, P. Advantages of Study of Amber Fossils with Ionization Detector in Variable. Pressure SEM. Microscopy and Microanalysis. 2007, vol. 13, supplement 3, s. 250–251.
POINAR, G. O., HESS, R. Ultrastructure of 40-million-year-old insect tissue. Science. 1982, vol. 215, s. 1241–1242.
POINAR, G. O. Life in amber. Stanford Univ. Press, Stanford,1992.
PROKOP, J. Jantarová okna do minulosti. Inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země. Vesmír. 2003, vol. 82, s. 683–691.
RAHMAN, I. A., DAŠKOVÁ, J. Jak oživit zkameněliny. Trojrozměrná virtuální paleontologie. Vesmír. 2013, vol. 92, s. 92–94.
SPERANZA, M. A KOL. Traditional and new microscopy techniques applied to the study of microscopic fungi included in amber. In: Méndez-Vilas, A., Díaz J. (Eds.). Microscopy: Science, Technology, Applications and Education. 2010, s. 1135–1145.
WEITSCHAT, W., WICHARD, W. Atlas der Pflanzen und Tiere im Baltischen Bernstein. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 1998, 256 s.
WEYDA, F., DAMMER, J. Combination of modern visualization techniques for imaging of biological samples. In: Giani, S., Leroy, C., Price, L., Rancoita, P.-G., Ruchti, R. (eds) Astroparticle, Particle, Space Physics and Detectors for Physics Applications. Proceedings of the 13th ICATPP Conference. World Scientific Publishing, 2012, s. 717–723.
http://www.planmed.com

This paper describes various modern techniques used to study biological objects in amber. Those techniques include digital photography in daylight and in near-infrared light, scanning in desktop scanners, optical and electron microscopy, confocal microscopy, microradiography and X-ray microtomography. A combination of these techniques could contribute to a deeper understanding of fossil inclusions in amber.