Fitzroy Island byl vyhlášen národním parkem v roce 1992. Celý ostrov ležící u severovýchodního pobřeží Austrálie (stát Queensland) má plochu 339 ha, přičemž zdejší národní park zaujímá 329 ha. Původem jde o ostrov kontinentální, nikoli korálový. Ale podél břehů lze obdivovat korálové útesy s charakteristickou faunou, které jsou součástí známého Velkého bariérového útesu. Toto území je od r. 1986 součástí dlouhodobého monitorovacího programu Australian Institute of Marine Science Great Barrier Reef. V národním parku Fitzroy Island nalezneme rozmanité typy vegetace včetně zapojeného lesa (deštný les). Řada druhů rostlin a živočichů nachází využití u domorodých obyvatel kmene Gurabana – Gungganji, jako zdroj obživy, léčivých látek nebo pro výrobu různých předmětů, i se symbolickým významem. Fitzroy Island hostí mnoho ochranářsky významných rostlin a živočichů. Oblast nabízí příležitost pro výzkumné aktivity v širokém spektru přírodních, kulturních i sociálních témat. Vědecké studie a monitorovací programy přitom mohou poskytnout cenné informace pro zlepšení ochrany území.

Citovaná a použitá literatura:
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND RESOURCE MANAGEMENT. Fitzroy Inland National Park an Marine Management Area: Management Plan 2011. State of Queensland: Queensland Parks and Wildlife Services, 2011, 34 s.
SIMPSON, K., N. DAY. Field Guide to the Birds of Australia. London: Penguin Books Ltd., 2004. 382 s.
SWEATMAN H. a kol. Long-term monitoring of the Great Barrier Reef Status. Report Number 6, 2003. Townsville, Queensland: Australian Institute of Marine Science, 2004.

Fitzroy Island was declared a national park in 1992. It is a high continental island within the Cairns Regional Council area, situated approximately 4.5 km from the mainland and ca 35 km from Cairns. The national park and marine management area have high scenic appeal and a relaxed and quiet atmosphere. A giant clam re­search station remains in operation on Welcome Bay. The NP has a high diversity of vegetation types, including closed forest (rainforest). Many plant and animal species have significance to the Gurabana Gunggandji people who use them for their totemic values, artefact resources, food and medicine. Fitzroy Island hosts a number of plants and animals of conservation significance. Coral reefs are situated around the island with typical fauna. The area offers a range of research opportunities in natural, cultural and social themes. The marine management area has been part of the Australian Institute of Marine Science Great Barrier Reef long-term monitoring program since 1986. Scientific research and monitoring programs can provide valuable information to improve management.