Epigenetická regulace aktivity genů může významnou měrou ovlivňovat fenotypovou variabilitu organismů. Vzhledem k tomu, že některá indukovaná epigenetická variabilita může být děděna po mnoho generací, je možné, že epigenetická variabilita ovlivňuje jak ekologii, tak i evoluční trajektorie organismů. V článku popisuji některé poslední poznatky úlohy epigenetické variability v ekologii a evoluci rostlin.

Použitá a citovaná literatura:
CORTIJO, S. a kol. Mapping the Epigenetic Basis of Complex Traits. Science [online]. 2014, vol. 343, issue 6175, s. 1145–1148 [cit. 2015–02–24]. DOI: 10.1126/science.1248127.
CUBAS, P., VINCENT, C., COEN, E. An epigenetic mutation responsible for natural variation in floral symmetry. Nature. 1999, vol. 401, s. 157–161.
JABLONKA, E., RAZ, G. Transgenerational epigenetic inheritance: prevalence, mechanisms, and implications for the study of heredity and evolution. Quarterly Review of Biology. 2009, vol. 84, s. 131–176.
LATZEL, V. a kol. Maternal effects alter progeny ’s response to disturbance and nutrients in two Plantago species. Oikos. 2010, vol. 119, s. 1700–1710.
LATZEL, V. a kol. Epigenetic variation in plant responses to defence hormones. Annals of Botany. 2012, vol. 110, s. 1423−1428.
LATZEL, V. a kol. Epigenetic diversity increases the productivity and stability of plant populations. Nature Communications. 2013, vol. 4, s. 2875.
VERHOEVEN K, J., PREITE, V. Epigenetic variation in asexually reproducing organisms. Evolution. 2014, vol. 68, s. 644–655.
Zhang Y. Y., Fischer M., Colot V., Bossdorf O. (2012) Epigenetic variation creates potential for evolution of plant phenotypic plasticity. New Phytologist 197: 314–322.
ZHANG, Yuan-Ye, Markus FISCHER, Vincent COLOT, Oliver BOSSDORF, Elena ALVAREZ-BUYLLA, Mariana BENÍTEZ a Eugenio AZPEITIA. Epigenetic variation creates potential for evolution of plant phenotypic plasticity. New Phytologist [online]. 2012, vol. 197, issue 1, s. 314–322 [cit. 2015–02–24]. DOI: 10.3410/f.717962902.793467896.

Phenotypic variation can be driven by epigenetic regulation of genes' activity. It is possible that induced epigenetic variation can alter the ecology and evolutionary trajectories of organisms because some induced epigenetic variation can be faithfully heritable among several generations. In the article, I discuss some recent information about the role of epigenetic variation in the ecology and evolution of plants.