Srážky s velkými savci způsobují škody na vozidle a často i zranění posádky. V rámci České republiky jsme s využitím statistického modelu identifikovali místa, kde opakovaně k těmto kolizím dochází. Hlavním cílem studie však bylo vyhodnotit mortalitu drobných obratlovců na těchto úsecích, která není nikde evidována. Zjistili jsme, že úmrtnost drobných obratlovců souvisí především s typem biotopu. Nejvíce kadáverů bylo nalezeno na rozhraní lesa a pole, přestože zde byla ze sledovaných úseků nejnižší intenzita dopravy.

Citovaná a doporučená literatura:
ADAMEC, V. a kol. Elektronický průvodce udržitelnou dopravou. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2005. 118 s.
BÍL, M., R. ANDRÁŠIK, Z. JANOŠKA, J. SEDONÍK. Dopravní nehody – Srážky se zvěří, Black spots – Animal vehicle collisions. Mapa 1:520 000. 2013a. ISBN 978–80–86502–64–9.
BÍL, M., R. ANDRÁŠIK, Z. JANOŠKA. Identification of hazardous road locations of traffic accidents by means of kernel density estimation and cluster significance evaluation. Accident Analysis and Prevention. 2013b,vol. 55, s. 265–273.
BORKOVCOVÁ, M., J. MRTKA, J. WINKLER. Factors affecting mortality of vertebrates on the roads in the Czech Republic. Transportation research part D: transport and environment. 2012, vol. 17, s. 66–72.
BROWN, R. J., M. N. BROWN, B. PESOTTO. Birds killed on some secondary roads in Western Australia. Corella. 1986, vol. 10, s. 118–122.
CARO, T., J. SHARGEL, C. STONER. Frequency of medium–sized mammal road kills in an agricultural landscape in California. American Midland Naturalist. 2000, vol. 144, s. 362–369.
CLEVENGER, A. P., B. CHRUSZCZ, K. E. GUNSON. Spatial patterns and factors influencing small vertebrate fauna road–kill aggregation. Biological Conservation. 2003, vol. 109, issue 1, s.15–26.
DONALDSON, A. a A. BENNETT. Ecological Effects of Roads: Implications for the Internal Fragmentation of Australian Parks and Reserves. Parks Victoria Technical Series. Melbourne: Parks Victoria. 2004, vol. 12.
ERRITZOE, J., T. D. MAZGAJSKI, L. REJT. Bird casualties on European roads, a review. Acta Ornithologica. 2003, vol. 38, issue 2, s. 77–93.
FAHRIG, L., J. H. PEDLAR, E. POPE, P. D. TAYLOR, J. F. WEGNER. Effect of road traffic on amphibian density. Biological Conservation. 1995, vol. 73, s. 177–182.
FOPPEN, R. a R. REIJNEN. The effects of car traffic on breeding bird populations in woodland. II. Breeding dispersal of male willow warblers (Phylloscopus trochilus) in relation to the proximity of a highway. Journal of Applied Ecology. 1994, vol. 31, s. 95–101.
FUDGE, D., B. FREEDMAN, M. CROWEL, T. NETTE, W. POWER. Road–kill of mammals in ova Scotia. The Canadian Field – Naturalist. 2007, vol. 121, s. 265–273.
GAISLER, Jiří, Zdeněk ŘEHÁK a Tomáš BARTONIČKA. Bat casualties by road traffic (Brno–Vienna). Acta Theriologica [online]. 2009, vol. 54, issue 2, s. 147–155 [cit. 2015–03–02]. DOI: 10.1007/bf03193170.
GIBBS, James P. Amphibian Movements in Response to Forest Edges, Roads, and Streambeds in Southern New England. The Journal of Wildlife Management [online]. 1998, vol. 62, issue 2 [cit. 2015–03–02]. DOI: 10.2307/3802333.
GUINARD, Éric, Romain JULLIARD a Christophe BARBRAUD. Motorways and bird traffic casualties: Carcasses surveys and scavenging bias. Biological Conservation [online]. 2012, vol. 147, issue 1, s. 40–51 [cit. 2015–03–02]. DOI: 10.1016/j.biocon.2012.01.019.
HAVLÍN, J. Motorways and birds. Folia Zoologica. 1987, vol. 36, s. 137–153.
HELL, P., R. PLAVÝ, J. SLAMEČKA , J. GAŠPARÍK. Losses of mammals (Mammalia) and birds (Aves) on roads in the Slovak part of the Danube Basin. European Journal of Wildlife Research. 2005, vol. 51, s. 35–40.
HODSON, N. L. A survey of vertebrate road mortality. Bird Study. 1960, vol. 7, s. 224–231.
HODSON, N. L. Some notes on the causes of bird road casualties. Bird Study. 1962, vol 9, s. 168–173.
HOWES, C. A. A survey of the food habits of stoats Mustela erminea and weasels Mustela nivalis. Yorkshire Naturalist. 1977, vol. 102, s. 117–121.
JOHNSON, P. N. Annual avian and mammalian traffic mortality along a South Yorkshire road. Naturalist (Leeds.) 1989, vol. 114, s. 99–101.
LANGEN, Tom A., Kimberly M. OGDEN a Lindsay L. SCHWARTING. Predicting Hot Spots of Herpetofauna Road Mortality Along Highway Networks. Journal of Wildlife Management [online]. 2009, vol. 73, issue 1, s. 104–114 [cit. 2015–03–02]. DOI: 10.2193/2008–017.
Madsen, A. B., H. W. Fyhn, A. Prang. Traffic killed animals in landscape ecological planning and research. Rapport 228. Kalö: National Environmental Research Institute, DMU, Denmark. 1998.
MCGREGOR, R. L., D. J. BENDER, L. FAHRIG. Do small mammals avoid roads because of the traffic? Journal of Applied Ecology. 2008, vol. 45, s. 117–123.
ORŁOWSKI, G., L. NOWAK. Factors influencing mammal roadkills in the agricultural landscape of south–western Poland. Polish Journal of Ecology. 2006, vol. 54, s. 283–294.
OXLEY, D. J., M. B. FENTON, G. R. CARMODY. The effect of roads on populations of small mammals. Journal of Applied Ecology. 1974, vol. 11, s. 51–59.
RICO, A., P. KINDLMANN, F. SEDLÁČEK. Barrier effects of roads on movements of small mammals. Folia Zoologica, 2007, vol. 56, s. 1–12.
RUDOLPH, D. C., S. J BURGDORF, R. N. CONNER, R. R. SCHAEFFER. Preliminary evaluation of the impact of roads and associated vehicular traffic on snake populations in eastern Texas. In: Proceedings of the International Conference on Wildlife Ecology and Transportation. Tallahassee: Florida Department of Transportation, Florida, 1999, s. 129–136.
SEILER, A. Ecological effects of roads. Department of conservation biology, a review, 2001. 40 s.
SLATER, F. M. An assessment of wildlife road casulties – the potential discrepancy between numbers counted and numbers killed. Web Ecology [online]. 2002, vol. 3, issue 1, s. 33–42 [cit. 2015–03–02]. DOI: 10.5194/we–3–33–2002.

Collisions with large mammals cause da­mage to the vehicles and frequent injuries to the occupants. By using a statistical mo­del we identified clusters of traffic accidents with animals on the Czech road network. However, the main aim of our study was field monitoring of the mortality of small vertebrates, which are usually not mentioned in police databases. The major parameter that influences the mortality of small vertebrates was the type of habitat in the surrounding area. Most carcasses were found in the ecotone (field – forest), despite the lowest traffic intensity recorded there.