Autoři se zaměřili na přírodu jednoho z významných ostrovů Makaronésie - Madeiry.Ostrov je v současnosti zajímavou mozaikou zbytků původní flory (třetihorní lesy tzv laurisylva) a nejrůznějších užitkových i okrasných rostlin ze subtropů a některých tropů celého světa. První díl dvoudílného seriálu se zabývá přírodními poměry a původní vegetací Madeiry.

The authors have focused on the nature of one of the major islands of Macaronesia – Madeira. The island is currently an interes­ting mosaic of the remnants of the native flora (including tertiary forests called lauri­silva) and a variety of useful and ornamental plants from the subtropics, as well as tropics throughout the world. The first part of the series is dealing with the natural conditions and the native vegetation.