Během našeho intenzivního výzkumu diverzity bezobratlých živočichů na složištích a odkalištích popílku (pro zjednodušení používáme termín popílkoviště) v České republice jsme na těchto narušených stanovištích zaznamenali množství ohrožených druhů hmyzu a pavouků. Zde představujeme nejvýznamnější nálezy, včetně druhů do té doby považovaných za vyhynulé na našem území. Proto v textu diskutujeme popílkoviště jako důležitá druhotná refugia pro biodiverzity bezobratlých ve střední Evropě.

Použitá a citovaná literatura:
HENEBERG, Petr, Petr BOGUSCH a Alena ASTAPENKOVÁ. Reed galls serve as an underestimated but critically important resource for an assemblage of aculeate hymenopterans. Biological Conservation [online]. 2014, vol. 172, s. 146–154 [cit. 2015–02–24]. DOI: 10.1016/j.biocon.2014.02.037.
KOVÁŘ, P. Natural Recovery of Human–Made Deposits in Landscape (Biotic Interactions and Ore/Ash–Slag Artificial Ecosystems). Praha: Academia, 2004. s. 15–29.
MERTLÍK, J. Příspěvek k ochraně písčitých biotopů východních Čech s uvedením nálezů devíti vzácných psamofilních brouků. Elateridarium. 2011, vol. 5, s. 5–42.
ŘEHOUNEK, J., K. ŘEHOUNKOVÁ, K. PRACH. Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla: České Budějovice, 2010.
TROPEK, R., I. ČERNÁ , J. STRAKA, O. ČÍŽEK , M. KONVIČKA . Is coal combustion the last chance for vanishing insects of inland drift sand dunes in Europe? Biological Conservation. 2013, vol. 162, s. 60–64.
TROPEK, R., I. ČERNÁ , J. STRAKA, T. KADLEC, P. PECH P, F. TICHÁNEK, P. ŠEBEK. Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods. Ecological Engineering. 2014, vol. 73, s. 45–52.

During our intensive research of arthropod diversity at fly ash deposits in the Czech Republic we found numerous threatened species of insects and spiders. A review is made of the most significant records, inclu­ding species previously considered as ex­tinct nationwide. Consequently, the deposits are discussed as important secondary refuges for Central European biodiversity.