Flóra velkých měst je ve srovnání s okolní krajinou druhově bohatá. Cílem výzkumu, který proběhl ve 32 velkoměstech střední a západní Evropy, bylo zjistit, které faktory ovlivňují výskyt rostlin ve městech a kolik druhů a které rostou v sedmi vybraných sekundárních městských biotopech. Ukázalo se, že garnitura zavlečených druhů, zejména archeofytů, je ve všech městech velmi podobná, a to bez ohledu na klimatické podmínky. Synantropizace flór tedy vede ke vzrůstající podobnosti mezi flórami měst; hlavní rozdíly ve složení jednotlivých městských květen tak způsobují ostrůvky přirozené a polopřirozené vegetace.

Použitá a citovaná literatura:
DANIHELKA, J., J. JR. CHRTEK, Z. KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia. 2012, vol. 84, s. 647–811.
DANIHELKA, J. Botanické součty, rozdíly a podíly. Živa. 2013, vol. 2, s. 69–72.
SORTE, FRANK A. LA, Michael L. MCKINNEY a Petr PYŠEK. Compositional similarity among urban floras within and across continents: biogeographical consequences of human–mediated biotic interchange. Global Change Biology [online]. 2007, vol. 13, issue 4, s. 913–921 [cit. 2015–02–24]. DOI: 10.1111/j.1365–2486.2007.01329.x.
LOSOSOVÁ, Zdeňka, Michal HORSÁK, Milan CHYTRÝ, Tomáš ČEJKA, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Lucie JUŘIČKOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Vladimír ŘEHOŘEK a Lubomír TICHÝ. Diversity of Central European urban biota: effects of human–made habitat types on plants and land snails. Journal of Biogeography [online]. 2011, vol. 38, issue 6, s. 1152–1163 [cit. 2015–02–24]. DOI: 10.1111/j.1365–2699.2011.02475.x
LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Kateřina KINTROVÁ, Ingolf KÜHN, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography [online]. 2011, vol. 21, issue 5, s. 545–555 [cit. 2015–02–24]. DOI: 10.1111/j.1466–8238.2011.00704.x.
LOSOSOVÁ, Zdeňka, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Jiří DANIHELKA, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Kateřina KINTROVÁ, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ a Vladimír ŘEHOŘEK. Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation [online]. 2012, vol. 145, issue 1, s. 179–184 [cit. 2015–02–24]. DOI: 10.1016/j.biocon.2011.11.003.
PYŠEK, Petr. Alien and native species in Central European urban floras: a quantitative comparison. Journal of Biogeography [online]. 1998, vol. 25, issue 1, s. 155–163 [cit. 2015–02–24]. DOI: 10.1046/j.1365–2699.1998.251177.x.

The flora of large cities is very rich in species. During our research in 32 central and western European cities in four climatically defined zones, we aimed at the floristic inventories of 7 largely man-made habitats, such as historical squares, main boulevards, recently disturbed ruderal sites, abandoned sites with perennial ve­getation, city parks, residential areas with blocks of flats or with family houses. Based on the data collected, we tried to identify factors responsible for the high species richness and taxonomic composition of city floras. Our results show that the pool of alien species is quite similar in all cities studied and that introductions of alien species reduce the differences between the floras of particular cities. Consequently, the differences are mainly due to remaining patches of natural and semi-natural habitats, which harbour indigenous species.