Botanická zahrada v Rio de Janeiru je zajímavým východiskem k pozorování bromeliovitých rostlin. Nachází se v oblasti obzvláště bohaté na zástupce čeledi Bromeliaceae. Zvláštní kapitola je věnována robustním druhům rodu Alcantarea a jejich ekologii. Je zmíněn slavný zahradní architekt Roberto Burle Marx, který uvedl druh Alcantarea imperialis do svých věhlasných zahradních aranžmá.

The Botanical Garden of Rio de Janeiro is an interesting starting point for observa­tion of bromeliads. It is located in an area particularly rich in species of the family Bromeliaceae. An emphasis is given to robust species of the genus Alcantarea and their ecology. Roberto Burle Marx, a famous garden and park designer, is mentioned because he introduced the species A. im­perialis in his well-known garden arrangements.