Článek vychází z pozorování výskytu kobylky malé (Phaneroptera nana) v centru Prahy. Představuje blíže tento druh, jeho rozšíření, prazskou mikropopulaci a poznatky z chovu v insektáriu.

Použitá literatura:
KOČÁREK P., J. HOLUŠA , Ľ. VIDLIČKA. Blattaria, Mantodea, Orthoptera et Dermaptera. Zlín: Kabourek, 2005.
KOČÁREK, P., J. HOLUŠA, R. VLK, P. MARHOUL, T. ZUNA-KRÁTKÝ. Recent expansions of the bush-crickets Phaneroptera falcata and Phaneroptera nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articultata. 2008, vol. 23, issue 1, s. 67–75.
KOČÁREK, P., J. HOLUŠA, R. VLK, P. MARHOUL. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013.
VLK, R. First record of the bush-cricket Phaneroptera nana nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata. 2002, vol. 17, s. 101–102.

This article is based on observations of the Mediterranean Katydid (Phaneroptera nana) in the centre of Prague. It presents the species, its spread, its Prague micropo­pulation and information on insectarium breeding in some detail.